vineri, 25 septembrie 2020

Bani de liceuDepunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” - 15 septembrie – 25 septembrie 2020 - la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris.
 Efectuarea anchetelor sociale de catre Directia de Asistenta Sociala şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii - 26 septembrie – 15 octombrie 2020
 Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 25 septembrie – 16 octombrie 2020 Afişarea pe internet a listei beneficiarilor – 17 octombrie 2020 
Depunerea contestaţiilor – 18 octombrie – 21 octombrie 2020 - la unităţile de învăţământ
 Rezolvarea contestaţiilor – 22 octombrie – 25 octombrie 2020 
Pentru efectuarea anchetei sociale vă adresaţi Direcţiei de Asistenţă Socială în perioada 28.09.2020-09.10.2020, cu următoarele acte:
 Cerere adresată directorului Direcţiei de Asistenţă Socială ;
 Dosar cu şină;
 Copie dupa actele de identitate a membrilor familiei;
 Acte doveditoare privind veniturile brute realizate pe ultimele 3 luni (adeverinţă de salariat, cupon de pensie, cupon pensie alimentara etc);
 Adeverintă privind starea materiala (camera -Primărie) pentru toti membri majori;
 Adeverintă cu venit impozabil pentru toti membri majori - Direcţia de Asistenţă Socială ; Adeverinţă care să ateste existenţa bunurilor mobile şi imobile pentru toti membri majori - Direcţia de Asistenţă Socială ;
 Declarație la juristul unitatii pentru persoanele care nu realizeaza venituri;

miercuri, 23 septembrie 2020

Școala în on-line

 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat astăzi, 23 septembrie, Hotărârea numărul 46 privind suspendarea activităților didactice în unitățile de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale din anul 2020.
 În județul Botoșani sunt 258 de unități de învățământ în care sunt organizate secții de votare.
 Școala de mută în on-line
 Astfel, CNSU a decis ca activitatea didactică ce presupune prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice în cadrul unităților de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare pentru desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, stabilite conform Registrului secțiilor de votare administrat de Autoritatea Electorală Permanentă, să se suspende începând cu data de 25.09.2020 până la data de 29.09.2020 inclusiv. Activitățile didactice pentru aceste unități școlare vor fi desfășurate în sistem on-line, conform metodologiilor specifice aprobate la nivelul Ministerul Educației și Cercetării.
 La Articolul 1 al Hotărârii CSU se precizează: „Activitatea didactică ce presupune prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice în cadrul unităților de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare pentru desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, stabilite conform Registrului secțiilor de votare administrat de Autoritatea Electorală Permanentă, se suspendă începând cu data de 25.09.2020 până la data de 29.09.2020 inclusiv”.
 Iar „Activitățile didactice pentru unitățile prevăzute la art. 1 vor fi desfășurate în sistem on-line, conform metodologiilor specifice aprobate la nivelul Ministerul Educației și Cercetării.”, se precizează la Articolul 2.

duminică, 20 septembrie 2020

Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

 
Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viața, o va pierde, iar cine îşi va pierde viața sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela o va mântui.
 Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă dacă-şi pierde sufletul?
 Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său?
 Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri.
 Și le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere.

miercuri, 16 septembrie 2020

Cele patru scenarii...


Conform ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării, dacă un profesor se infectează cu coronavirus există patru scenarii de suspendare a cursurilor.
 În funcţie de numărul de clase la care predă dascălul sau de numărul de cadre didactice cu care a intrat în contact, scenariile merg de la suspendarea orelor la o clasă până la suspendarea orelor în întreaga şcoală. 
Scenariul 1 se aplică atunci când un cadru didactic a predat doar la o singură clasă şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice. Pentru această situaţie se vor suspenda doar cursurile de la clasa care a intrat în contact cu profesorul.
 Scenariul 2 se aplică dacă un cadru didactic a intrat în contact cu o singură clasă, dar şi cu alţi profesori din unitatea de învăţământ. În această situaţie se supendă cursurile clasei respective, iar cadrele didactice care au interacţionat cu profesorul „pozitiv” vor intra în izolare. 
Scenariul 3 se aplică când cadrul didactic a predat la mai multe clase, dar nu a intrat în contact cu colegii săi sau a intrat în contact cu un număr mic de colegi, în acest caz suspendându-se cursurile claselor unde profesorul a predat, iar contacţii direcţi vor intra în izolare.
 Scenariul 4 este cel mai grav, presupunând ca un cadru didactic să fi predat la mai multe clase şi să fi intrat în contact cu mulţi colegi. În acest scenariu cursurile se suspendă în întreaga unitate şcolară, doar personalul de curăţenie şi cel care asigură paza urmând să îşi continue activitatea, în cazul în care nu au fost contacţi direcţi.

E doar un pretext!