luni, 19 februarie 2018

Începe postul Paștelui

Postul Paștelui va începe anul acesta pe data de 19 februarie, iar creștinii vor sărbători sărbătoarea Paștelui pe 8 aprilie, conform calendarului ortodox.
 Postul Paștelui, va avea o durată de 40 de zile, la care se adaugă și săptămâna Patimilor, și se încheie pe data de 7 aprilie.
 Acesta este cel mai lung și mai dur dintre toate celelalte posturi importante și va avea loc înainte Învierii Mântuitorului.
 Motivul pentru care oamenii țin acest post este pregătirea catehumenilor care urmau să fie botezați de Paște și să intre în biserică.
 De asemenea, pentru creștini este perioada de pregătire spirituală înainte de Învierea Mântuitorului. În Postul Paștelui creștinii trebuie să aibă grijă la felul în care se comportă, să facă fapte bune și să spună rugăciuni.
 De asemenea, aceștia trebuie să renunțe la alimentele care provin de la animale.

De veghe în luna ce se duce!

vineri, 16 februarie 2018

Filmările doar cu acordul centrelor eparhiale

O decizie a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care anunța joi, 15 februarie, despre faptul că filmările în locașurile de cult vor fi realizate numai cu acordul centrelor eparhiale și doar pentru ”evidențierea patrimoniului liturgic și arhitectural-istoric al respectivelor biserici”, a dus la apariția ideii că filmările unor evenimente private, cum sunt nunțile sau botezurile, ar putea fi mult restrânse sau chiar interzise în biserici.
 De asemenea, conform deciziei, în locașurile de cult nu se vor mai desfășura activități cultural-artistice, acestea având loc doar în alte spații ale parohiilor :„Întrucât activităţile culturale şi artistice desfăşurate în lăcaşurile de cult pot provoca tendinţe de auto-secularizare a spaţiului sacru din Biserica Ortodoxă Română,
 Sfântul Sinod stabileşte ca aceste activităţi culturale să fie organizate în alte spaţii ale parohiilor, sau în spaţii publice închiriate pentru acest scop", se precizează în decizia BOR.
 Pentru evitarea unor confuzii în ceea ce privește accesul enoriașilor la spațiile locașurilor de cult, Biroul de presă al Patriarhiei Române a adus câteva lămuriri în ceea ce privește modul de aplicare a acestei hotărâri:
 ”Hotărârea din 15 februarie 2018 a Sfântului Sinod, care stabilește că filmările în lăcașurile de cult vor fi realizate doar cu acordul centrelor eparhiale și numai în cazurile în care se dorește evidențierea patrimoniului liturgic și arhitectural-istoric al respectivelor Biserici, nu privește înregistrările audio-video făcute de persoane private cu ocazia unor evenimente religioase importante din viața familiei, așa cum sunt Botezul și Cununia, ci se referă exclusiv la spectacolele de teatru, concerte simfonice, operă și filmări cinematografice.”

Un spațiu provizoriu!

joi, 15 februarie 2018

Fără segregare... școlară!

Unul din primele ordine emise de noul ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, se referă la interzicerea cu desãvârsire a segregãrii scolare, de orice fel, în institutiile de învãtãmânt preuniversitar de stat. Astfel, nu va mai fi permisã organizarea de clase în care numãrul elevilor de o anumitã etnie, cu dizabilitãti sau cerinte educationale speciale, apartinând unor familii cu un anumit statut socio-economic ori provenind dintr-un anumit mediu de rezidentã, sau cu anumite performante scolare, mai bune sau mai slabe, sã fie disproportionat fatã de clase de acelasi nivel de la aceeasi unitate de învãtãmânt.
 Mai mult, chiar plasarea în ultimele bãnci a elevilor cu probleme ori apartinând unei anumite etnii pot fi interpretatã drept segregare scolarã, iar conducerea scolii poate fi trasã la rãspundere.
 S-a terminat cu clasele de elitã, in care erau plasati cei mai buni elevi ori copiii celor cu dare de manã, pentru a beneficia de metode mai intensive de predare.
 La fel, si cu clasele unde erau ‘aruncati’ copiii cu rezultate mai slabe, cu handicap ori cerinte educationale speciale inscrisi in invãtãmantul de masã, clase la care, de multe ori, predarea era fãcutã minimal.
 Noul ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, a emis un Ordin prin care este interzisã cu desãvarsire segregarea scolarã, de orice fel, in institutiile de invãtãmant preuniversitar de stat.
 Conform acestui document, ‘constituie segregare scolarã separarea fizicã, pe diverse criterii, a anteprescolarilor, prescolarilor sau elevilor in unitatea de invãtãmant preuniversitar, grupe, clase, clãdiri, ultimele douã bãnci, alte facilitãti, astfel incat procentul antepre – scolarilor, prescolarilor sau elevilor apartinand grupului respectiv din totalul elevilor din unitatea de invãtãmant, grupe, clase, clãdiri, ultimele douã bãnci, alte facilitãti, este disproportionat in raport cu copiii apartinand grupului respectiv il reprezintã in totalul populatiei de varstã corespunzãtoare unui ciclu de educatie din respectiva unitate administrativ teritorialã’.
 Printre criteriile ce ar putea constitui segregare scolarã sunt enumerate cel etnic ori al limbii materne, dizabilitate si / sau cerinte educationale speciale, statutul socioeconomic al familiilor din care provin copiii, mediul de rezidentã al acestora si chiar performantele scolare ale elevilor. Singurele exceptii permise sunt formarea de grupe, clase sau unitãti de invãtãmant formate preponderent de elevi apartinand unui grup etnic, in scopul predãrii in limba maternã a acelui grup etnic sau in sistem bilingv, ori infiintarea si functionarea, in conditiile legii, a unitãtilor de invãtãmant special, destinate copiilor cu dizabilitãti ori cerinte educationale speciale.
În rest, este consideratã segregare scolarã, si in consecintã interzisã, chiar si separarea fizicã a copiilor in clasa pregãtitoare in functie de frecventarea sau nefrecventarea unui ciclu anterior de educatie timpurie.
 La fel, pentru evitarea unei posibile segregãri scolare pe criteriul performantelor scolare, constituirea claselor de liceu trebuie fãcutã prin mixarea elevilor repartizati, si evitarea formãrii de asa numite clase de elitã. Pentru verificarea aplicãrii acestui act normativ, va fi infiintatã o Comisie Nationalã pentru Desegregare si Incluziune Educationalã, insã cel mai important rol il vor avea Inspectoratele Scolare Judetene, care vor monitoriza sistematic toate formele de segregare scolarã, pe toate criteriile si, dacã este cazul, aplicã sanctiunile corespunzãtoare.
 Prin implementarea acestor mãsuri, sperã initiatorii actului normativ, vor fi reduse dificultãtile in a atrage si mentine elevii in sistemul de educatie, dar si de a atrage si mentine profesori calificati la scolile respective. În plus, toti elevii vor putea fi pregãtiti la standardele necesare pentru trecerea la forme superioare de scolarizare si, totodatã, vor fi eliminate prejudecãtile si stereotipurile, deopotrivã la nivelul populatiei majoritare, cat si la cel al grupurile vulnerabile la segregare scolarã.