marți, 7 februarie 2023

Frig...până vineri!

 

După ninsori și viscol, meteorologii avertizează că întreaga țară va fi acoperită de un val de frig care va dura până vineri,10 februarie, inclusiv. 
Dacă pe timpul zilei temperaturile se anunță a fi de minus 3 sau minus 4 grade Celsius, noaptea va fi ger “de crapă pietrele”, în special joi și vineri, când temperaturile vor scădea până în jur de minus 20 de grade Celsius.
 “Vremea va fi rece în toate regiunile, cu temperaturi maxime preponderent negative. Va fi ger noaptea și dimineața în regiunile intracarpatice, dar pe arii mai restrânse și în restul teritoriului. Temperaturile minime vor fi cuprinse în marea lor majoritate între minus 14 și minus 4 grade, izolat mai scăzute până spre -20...-18 grade. Vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, amplificând senzația de frig”, este mesajul Administrației Naționale de Meteorologie.
 Se pare că valul de frig va mai fi resimțit o perioadă, dar mai mult în timpul nopții, pentru că de sâmbătă, în timpul zilei se vor înregistra și temperaturi pozitive.

duminică, 5 februarie 2023

Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului)

 

Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: unul era fariseu și celălalt vameș.
 Fariseul, stând drept, așa se ruga în sine: Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, prea desfrânați, sau ca și acest vameș.
 Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig.
 Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului! Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa ­decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța.

vineri, 3 februarie 2023

Alertă meteo!

 

Meteorologii au emis o atenționare de tip cod galben de intensificări ale vântului în județul Botoșani, valabilă până la ora 12:00. 
Specialiștii spun că vântul va sufla cu viteze de 55-60 km/h. 
„Atenție pe unde vă deplasați! 
Evitați zonele cu panouri publicitare, copaci sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți! 
Nu treceți prin dreptul clădirilor aflate în construcție sau care prezintă elemente arhitectonice ce pot fi smulse de vânt și nu vă adăpostiți aproape de construcții improvizate!
 Parcați autoturismele la distanță sigură față de copaci sau stâlpi de electricitate! 
Îndepărtați copacii sau ramurile uscate, care pe timpul unei furtuni, ar putea cădea și provoca victime sau pagube materiale!”, sunt indicațiile Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență.

joi, 2 februarie 2023

Întâmpinarea Domnului

 

„În vremea aceea au adus părinții pe Iisus Pruncul la Ierusalim ca să-L pună înaintea Domnului, precum este scris în Legea Domnului, ca «orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului», și ca să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, «o pereche de turturele sau doi pui de porumbel». 
Și, iată, era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel, iar Duhul Sfânt era asupra sa. Lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului.
Și, din îndemnul Duhului a venit la templu; iar când părinții au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, Simeon L-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău Israel. 
Iar Iosif și Mama Pruncului se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc. 
Și i-a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, Mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri, iar prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. 
Și era și Ana prorocița, fiica lui Fanuel, din seminția lui Așer, ajunsă la adânci bătrâneți și care trăise cu bărbatul ei șapte ani de la fecioria sa; ea era văduvă, în vârstă de 84 de ani, și nu se depărta de templu, slujind noap­tea și ziua, în post și în rugăciuni. 
Și venind și ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu și vorbea despre Prunc tuturor celor ce așteptau mântuirea în Ierusalim. După ce au săvârșit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar Copilul creștea și Se întărea cu duhul, umplându-Se de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era asupra Lui.”

marți, 31 ianuarie 2023

Calendarul zilei

În anul 1418 a încetat din viață Mircea cel Bătrân, domnul Țării Românești între 23 septembrie 1386 – noiembrie 1394 și între ianuarie 1397 – 31 ianuarie 1418. În timpul lui Mircea cel Bătrân, Țara Românească a ajuns la cea mai mare întindere teritorială din istoria sa.
 1844 – Domnitorul Moldovei, Mihail Sturdza, a decretat emanciparea ţiganilor statului şi ai mănăstirilor
 1964 – Guvernul român şi cel suedez au hotărât să ridice legaţiile lor de la Stockholm şi Bucureşti la rangul de ambasadă 
 1967 – Au fost stabilite relaţii diplomatice între România şi RF Germania 
 1968 – România a ratificat Tratatul privind „Principiile care guvernează activitatea statelor în exploatarea şi folosirea spaţiului cosmic, a Lunii şi a altor corpuri cereşti”, semnat la 27 ianuarie 1967 la Washington, Moscova şi Londra 2007 – Preşedintele Microsoft, Bill Gates, a inaugurat Centrului de Suport Tehnic al Microsoft România şi a lansat în România sistemul de operare Windows Vista 
 2008 – Regizorul Cristian Munteanu a încetat din viaţă. Cristian Munteanu a fost primul redactor-şef al redacţiei Teatru a Radiodifuziunii Române, după revoluţia din decembrie 1989. (n. 1937)

luni, 30 ianuarie 2023

Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur

 

Pe aceşti trei Sfinţi Părinţi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur îi cinstim astăzi laolaltă, ca pe nişte mari învăţători şi păstori prealuminaţi ai Bisericii lui Hristos. 
Faptele lor pline de sfinţenie, precum şi învăţăturile lor alcătuiesc dreptarele Ortodoxiei. Vieţile lor sunt istorisite la zilele în care Biserica îi pomeneşte pe fiecare dintre ei. 
Astfel, viaţa Sfântului Vasile o găsim pe larg în ziua de 1 ianuarie, viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur la 13 noiembrie şi la 27 ianuarie, iar via­ţa Sfântului Grigorie Teologul la 25 ianuarie. 
Sfinţii Trei Ierarhi au trăit cam în aceeaşi perioadă, adică în secolul al 4-lea, şi au dus o luptă grea şi neîncetată împotriva ereziilor care erau în acea vreme. 
Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Ioan Gură de Aur s-au străduit cu înfrumuseţarea şi desăvârşirea Sfintei Liturghii din timpul lor, lăsând Bisericii Răsăritene cele două liturghii care le poartă numele. Sfântul Grigorie Teologul şi-a câştigat renumele de Cuvântătorul de Dumnezeu, el rostind Cele cinci Cuvântări teologice, adevărate capodopere teologice şi literare ale creştinătăţii.
 Pentru că în timpul împăratului Alexie I Comnenul (1081-1118) s-a făcut dezbinare între credincioşi privind importanţa fiecăruia dintre cei trei sfinţi, Episcopul Ioan al Evhaitelor a propus ca ei să aibă şi o zi specială de prăznuire. 
Astfel, oamenii nu s-ar mai fi întrebat care dintre cei trei sfinţi este mai mare sau mai vrednic de cinstire. Atunci a fost stabilită data de 30 ianuarie ca zi de pomenire a celor trei sfinţi ierarhi. 
 Tot astăzi facem pomenirea Sfântului Ipolit, Episcopul Romei, care a trăit în secolul al 3-lea. 
Acesta, împreună cu Censurin, sfetnic împărătesc, Savin şi Aura fecioara, dar şi cu alţi 20 de mucenici L-au mărturisit pe Hristos cu mult curaj şi pentru aceasta au fost omorâţi de păgâni, primind astfel cununa muceniciei, în timpul persecuţiilor din acel veac. ( surursa: ziarulumina)

duminică, 29 ianuarie 2023

Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei)

 

În vremea aceea a venit Iisus în părțile Tirului și ale Sidonului. 
Și, iată, o femeie cananeeancă, din acele ținuturi, ieșind striga, zicând: Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de diavol.
 Iisus însă nu i-a răspuns nici un cuvânt; și, apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Dă-i drumul, că strigă în urma noastră.
 Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. 
Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă! 
El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci câinilor. 
Dar ea a zis: Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor.
 Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta; fie ție după cum voiești! 
Și s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela.