vineri, 21 iulie 2017

Investiții prin PNDL

Judeţul Botoşani a primit o finanţare de 847 milioane lei pentru investiţii prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
 Banii vor fi folosiţi în 254 de investiţii în absolut toate localităţile judeţului.
 Vă prezentăm lista  investiţiilor prinse în acest program în comuna Mileanca.
# 169* Mileanca
 Modernizare unitate de învățământ: Școala Gimnazială nr.1 Mileanca, corp C1  suma: 2.048.126,00 #170* Mileanca
 Reabilitare și modernizare Școala Primară în sat Codreni, comuna Mileanca, județul Botoșani; suma: 1.242.652,00

La un click distanță!

miercuri, 19 iulie 2017

Atestatul de producător


Comercializarea produselor agricole în piețe este reglementată de Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.
 Atestatul de producător, în locul vechiului certificat
 Prin aplicarea acestei legi, începând cu data de 1 mai 2015, certificatul de producător, utilizat pană atunci, a fost inlocuit cu atestatul de producator.
Dar, pe lângă acest document, cei care vor să-și vândă produsele la piață au nevoie și de un carnet de comercializare.
Atât atestatul de producător, cât şi carnetul de comercializare sunt eliberate, la cerere, de primăriile pe raza cărora activează producătorii. Adeverință, de la o structură asociativă.
Pe lângă cartea de identitate, cererea trebuie însoţită, obligatoriu, de o adeverinţă eliberată de “una din structurile asociative, profesionale, patronale sau sindicale din agricultură, constituite conform legii şi organizate la nivel judeţean, regional sau naţional”.
Cei care nu sunt membrii ai unei astfel de entități, trebuie să se înscrie, fie într-o asociaţie, fie într-un sindicat al producătorilor agricoli, să-şi însuşească statutul organizaţiei respective, să participe la acţiunile acesteia, să achite cotizaţia s.a.m.d.
 Valabilitatea atestatului de producător este de doar un an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
 Ca şi atestatul de producător, carnetul de comercializare se eliberează, la cerere, de primăriile pe raza cărora se află ferma sau gospodăria în care se obţin produsele destinate comercializării. Solicitantul trebuie să facă dovada că desfăşoară activitatea agricolă pentru care cere carnetul (legumicultură, apicultură etc) Amenzi de până la 22.500 de lei .
Reglementarile în vigoare prevăd sancțiuni mari pentru producătorii care nu țin cont de regulile privind atestatul de producător și carnetul de comercializare.
 De exemplu, în cazul în care în care cineva comercializează produse, fără să dețină atestat de producator valabil si un carnet de comercializare a produselor, persoana în cauză riscă o amendă cuprinsă între 15.000 lei si 22.500 lei.
De asemenea, dacă cineva vinde, în baza carnetului de comercializare, alte produse decât cele din producția proprie, atunci fapta constitutie contravenție si se sancționează cu amendă, de la 7.500 lei la 15.000 lei.
Cei care utilizează carnetul de comercializare, fără să respecte regimul de utilizare al filelor, pot fi sanctionați cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Dimineața explicată!

marți, 18 iulie 2017

Titularizare


Astăzi, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Botoșani a publicat lista cu rezultatele obținute de cei aproximativ 400 de profesori rămași la examenul de titularizare.
La nivelul județului Botoșani nu există nici o notă de 10.
 Cea mai mare notă este 9,80 la educație muzicală iar cea mai mică a fost 1,95 la educație fizică și sport.
 Există o sumedenie de profesori care au fost notați cu 1, 2, 3 sau 4, la discipline precum limba și literatura română, geografie, economie și educație antreprenorială, matematică, istorie sau limba și literatura engleză.
Profesorii nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații astăzi, până la ora 21:00, la sediul IȘJ Botoșani din strada Nicolae Iorga.
Pentru a fi angajaţi pe perioadă nedeterminată în sistemul educațional botoșănean, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică şi inspecţia specială la clasă.
 Iar pentru suplinitori, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică şi inspecţia specială. AICI

Alături în contiunare!