luni, 5 iulie 2010

Depunerea dosarelor de înscriere la liceu

Azi este prima zi in care cei care au fost admisi la liceu pot depune dosarele la unitatile unde au fost admisi.
Conform metodologiei de admitere, in perioada 5 iulie - 15 iulie, absolventii depun dosarele de inscriere la unitatile scolare la care au fost declarati admisi. Candidatii care, in perioada mentionata, nu isi depun dosarele de inscriere, se considera retrasi.
In aceasta situatie, locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia judeteana de admitere. Acesti candidati vor fi repartizati de comisia de admitere judeteana pe locurile ramase libere, dupa rezolvarea cazurilor speciale.
Înscrierea la liceu se va face pe baza următoarelor acte:
- cererea de înscriere
- cartea de identitate şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
- adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la tezele unice şi cu media generală ;
- foaia matricolă pentru clasele V- VIII;
- fişa medicală;

Niciun comentariu: