luni, 10 ianuarie 2011

Angajarea şi Consiliul de Administraţie al Şcolii

Potrivit noii Legi a Educatiei Nationale (LEN), in invatamântul preuniversitar de stat si particular, posturile vacante si rezervate se vor ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii scolare cu personalitate juridica, conform unei metodologii-cadru elaborate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS).
Angajarea personalului didactic in unitatile de invatamânt cu personalitate juridica se va face prin incheierea contractului individual de munca de catre directorul unitatii, cu aprobarea Consiliului de Administratie.
Acest consiliu va fi format in procente egale, de cite o treime, din cadre didactice, parinti si reprezentanti ai autoritatilor locale.
Organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare si administrative dintr-o unitate de invatamânt vor fi coordonate de catre director. Consiliul de Administratie al unitatii de invatamânt va aproba comisiile de concurs si va valida rezultatele acestuia.
Personalul didactic auxiliar si cel administrativ va fi angajat, de asemenea, prin incheierea unui contract individual de munca, de catre directorul unitatii scolare, cu aprobarea Consiliului de Administratie.
Potrivit noii legi, se schimba statutul cadrului didactic, el nu mai este titular in sistem, ci doar pe un post, ramine la latitudinea scolii.
Şcolile care nu vor angaja personal in mod responsabil si se vor preta la mismasuri isi vor face singure rau.
Pilele si influentele extraprofesionale vor fi mai mici, desi probabil nu vor disparea. Ce interes au directorii si Consiliul de Administratie sa angajeze profesori slab pregatiti, când risca sa piarda elevi, deci finantare? Parintii din CA se vor opune vehement, pentru ca este in joc pregatirea propriilor odrasle. Totodata, pot transmite opiniei publice eventuale «aranjamente»
Eterogenitatea CA - profesori, parinti, reprezentanti ai Consiliului Local - face ca acesta sa nu mai fie un bloc monolit, care sa asculte doar de director. Directorul, el insusi este ales, salarizat, revocat de CA, deci nu mai poate exercita presiuni ilegitime si ilegale. Pâna la urma, fiecare comunitate va avea scoala pe care o doreste, o merita si in care investeste!
Scoala va trebui sa prefere optiunile cele mai bune in ceea ce priveste resursele sale umane, nu pe cele mai comode sau pe cele influentate de presiuni. Totodata, fiecare profesor va trebui sa urmareasca sa-si pastreze locul de munca, dar si ca scoala sa evolueze.
E adevarat insa ca va mai trece ceva timp pina când se vor limpezi apele în învăţămât!

Niciun comentariu: