vineri, 18 martie 2011

Bugetul...la vedere!

Prefectul Cristian Roman a cerut primarilor din judet să se îngrijească de asigurarea transparentei în institutiile pe care acestia le conduc, prezentînd opiniei publice toate datele de interes.
Prefectul a solicitat în cursul zilei de joi, 17 martie, verificarea aplicării Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, articolul 76, la unitătile administrativ - teritoriale din judet.
Legea prevede faptul că ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice locale au obligatia să publice pe pagina de internet a unitătii proiectele bugetelor supuse consultării publice locale în maxim două zile lucrătoare de la supunerea spre consultare, comunicările în maximum 5 zile lucrătoare de la primire si bugetele aprobate, inclusiv anexele acestora, în maxim 5 zile lucrătoare de la aprobare. Specialistii din cadrul Institutiei Prefectului vor face evaluări privind stadiul măsurilor luate în vederea respectării prevederilor Legii 273/2006 în fiecare unitate administrativ - teritorială care nu are pagină de internet.
Cu această ocazie se vor face si evaluări în privinta stadiului de aplicare a Legii 273/2006 la unitătile administrativ - teritoriale din judet, care nu au cont de utilizare validat pe site-ul Ministerului Administratiei si Internelor. Contraventiile prevăzute pentru nepublicarea proiectele bugetelor supuse consultării publice locale se sanctionează cu amendă între 500 de lei si 1.500 de lei, cele pentru nepublicarea comunicărilor cu amendă de la 1.000 de lei la 2.500 de lei, iar cele pentru nepublicarea bugetelor aprobate, cu amendă de la 3.000 de lei la 5.000 de lei.
„Este important ca reprezentantii unitătilor administrativ - teritoriale locale să constientizeze importanta informării opiniei publice si a transparentei decizionale. Cetătenii unei localităti au dreptul să cunoască informatiile care-i privesc în mod direct, de aceea este foarte important ca toate primăriile să se alinieze la cerintele privind comunicarea publică, care se regăsesc în Legea nr. 273/2006 si Legea 544/2001" a menționat prefectul.

Niciun comentariu: