miercuri, 6 aprilie 2011

Motorină cu acciza redusă!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – C.J. Botosani, reaminteste tuturor beneficiarilor, pentru care a fost emis acordul prealabil pentru motorina cu acciză redusă pentru anul 2011, că ultima zi pentru depunerea cererii pentru trimestrul I este 30 aprilie 2011.
Cererea trimestrială prin care se solicita rambursarea va fi însoţită de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul 126/2010 cu modificările şi completările ulterioare (Extras de cont trezorerie si Anexa nr. 7).
Alături de situaţia centralizatoare, cererea trimestrială trebuie să fie însoţită de copii ale facturilor de cumpărare a motorinei, cu precizarea că, facturile de achiziţionare a motorinei să fie emise în perioada 1 ianuarie-31 martie 2011.

Niciun comentariu: