marți, 31 mai 2011

Azi, consilierii...


C O N V O C A R E


Se convoaca în şedinţă ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de marti 31 mai, 2011, orele 1000.Sedinta se tine in sala mare a primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2011.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Planului urbanistic general cu 2 ani.


CONSILIERI:

Azamfirei Alexandru ________________________
Apetrea Mihai _____________________________
Antoce Valeriu _____________________________
Bordianu Rodica ___________________________
Dumitrel Georgică __________________________
Gavril Irimia ______________________________
Giugastru Lucian ___________________________
Roşu Elena-Mihaela ________________________
Filip Nelu _________________________________
Maftei Ion _________________________________
Văcăreanu Georgel _________________________

INVITAŢI:

Ştirbu Cornel __________________________
Hîrghiligiu Marcel _____________________
Mitoceanu Sebastian ____________________
Mitoceanu Ciprian……………………………..
4.Carcea Elena …………………………………….
5.Ceobanu Stratica…………………………………
Secretar,
Ţurcanu Petru


D I S P O Z I T I E

Privind convocarea Consiliului local Mileanca in sedinta ordinara pentru marti 31 mai,2011.

PRIMARUL COMUNEI MILEANCA

-in baza prevederilor art.39-(1) si (3) , din Legea nr.215/2001 , republicata,
-văzînd art.6 din legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională
-in temeiul art.68-(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,,


D I S P U N E:

Art.1.Se convoaca în şedinţă ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de marti 31 mai, 2011, orele 1000.Sedinta se tine in sala mare a primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2011.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Planului urbanistic general cu 2 ani.
Art.2.Secreatrul comunei Mileanca va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Primar,
Ioan Ursachi

Mileanca,24 mai 2011.
Nr.407.
Niciun comentariu: