sâmbătă, 11 iunie 2011

Ultima zi de școală...

Ieri a fost ultima zi de şcoală pentru absolvenţii de gimnaziu, care au intrat într-o "pseudovacanţă" de o săptămână.
După această săptămână, viitorii liceeni trebuie să susţină aşa-numita Evaluare naţională la limba şi literatura română şi la matematică.
Notele obţinute la cele două probe scrise vor da o medie care va reprezenta 50% din media de admitere, celelalte 50 de procente fiind date de media generală a celor patru ani de gimnaziu.
Evaluarea naţională va viza materia parcursă în toţi cei patru ani de gimnaziu la cele două discipline de studiu şi se va desfăşura într-o singură sesiune.
Atât candidaţii proveniţi din învăţământul de stat, cât şi cei din învăţământul particular au dreptul să participe la acest examen fără a plăti vreo taxă.
La Evaluarea naţională se pot înscrie şi absolvenţi din seriile anterioare,
care nu au participat în nici o sesiune la examenul de capacitate, testele naţionale, tezele cu subiect unic sau evaluarea naţională, după caz.
Elevii români care au studiat în străinatate se pot înscrie la Evaluarea naţională numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă.
De principiu, probele scrise ale examenului vor fi organizate în fiecare unitate de învăţământ în care sunt şcolarizati elevi în clasa a VIII-a, cu două excepţii: dacă într-o şcoală sunt mai puţin de zece elevi de clasa a VIII-a, aceştia vor da examenul la o altă unitate de învăţământ; comisia judeţeană de examen poate decide organizarea unor centre de examen.
Înscrierea candidaţilor pentru Evaluarea naţională se va face la secretariatele şcolilor pe care aceştia le-au absolvit, în perioada 13-15 iunie 2011.
Calendarul de desfăşurare a Evaluării naţionale din 2011 arată astfel: 20 iunie - proba la limba şi literatura română; 22 iunie - proba la matematică; 24 iunie - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor; 25-26 iunie - rezolvarea contestaţiilor; 27 iunie - afişarea rezultatelor finale.

Niciun comentariu: