marți, 26 iulie 2011

Credite în contul subvenţiilor

Fermierii milenceni pot contracta şi în acest an credite bancare reprezentând echivalentul a cel mult 80% din valoarea sumelor cuvenite ca sprijin financiar pe unitatea de suprafaţă.
În acest sens, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a început să elibereze adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plăţi pe suprafaţă aferente anului 2011 care vor să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la băncile care au încheiat convenţii cu instituţia.
APIA a încheiat, până în prezent, convenţii cu BRD Groupe Societe Generale, CEC Bank, Banca Comercială Română şi Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA, urmând a fi încheiate în perioada următoare convenţii şi cu alte bănci comerciale. Fermierii cuprinşi în controlul clasic pe teren şi în cel prin teledetecţie nu pot primi adeverinţe pentru credite.
Lista acestor fermieri se găseşte la centrele locale ale APIA Botoșani precum şi la centrul judeţean (pentru fermierii care au depus cereri cu suprafeţe mai mari de 50 de hectare).
Adeverinţa poate fi eliberată, la solicitarea scrisă a fermierului, de centrul judeţean sau de centrul local unde a fost depusă cererea, doar pentru cei pentru care au fost efectuate controalele şi verificările administrative.
Prin adeverinţă, APIA confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru sprijinul pe hectar pentru anul 2011 şi că asupra cererii de plată a beneficiarului au fost efectuate controalele administrative.
De asemenea, în adeverinţă se va menţiona suprafaţa determinată pentru plată în cadrul schemei SAPS şi faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii acesteia, precum şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Niciun comentariu: