marți, 6 septembrie 2011

Ultima zi, ultima sesiune!

Absolvenţii de gimnaziu care nu au fost repartizaţi la liceu nici în prima, dar nici în a doua etapă a repartiţiilor computerizate, mai au o ultimă şansă, în cadrul celei de-a III-a şi ultima sesiuni de repartizare computerizată.
Potrivit calendarului oficial stabilit de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, elevii au avut termen până astăzi să îşi completeze opţiunile în fişele de înscriere, urmând ca tot în cursul acestei zile toate documentele să fie înaintate Inspectoratului Şcolar Judeţean.
De asemenea, absolvenţii claselor a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare până acum sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor I şi II de repartizare, vor afla la ce liceu vor învăţa chiar mâine, potrivit calendarului oficial.
O zi mai târziu, pe 8 septembrie, va avea loc transmiterea către unităţile şcolare a rezultatului repartizării candidaţilor.
Afişarea rezultatelor repartizării se va face la loc vizibil în fiecare unitate şcolară.
Elevii admişi la liceu în cadrul celei de-a III-a etape de repartiţie trebuie să îşi depună dosarele la unităţile de învăţământ unde au fost repartizaţi în zilele de 8 şi 9 septembrie.
Potrivit metodologiei în vigoare, absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2011, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv, se pot înscrie în învăţământul liceal, la cursuri de zi.
Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat, se face fără examen, pe baza mediei de admitere.
Media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a şi media generală de absolvire a claselor V-VIII.
În total, sunt puse la dispoziţie 115 de locuri la liceele din judeţ. Elevii au locuri pe alese la specializări tehnice şi reale.

Niciun comentariu: