joi, 26 ianuarie 2012

Un portal dedicat profesorilor de limba română

In cadrul conferinţei cu tema „Soluţiile eLearning – metode complementare de învăţare şi Nu metode alternative” ce va avea loc pe 31 ianuarie 2012, ora 10, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, se va lansa portalul http://lro.isjbotosani.ro proiectului „Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii”
Iniţiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani in parteneriat cu Casa Corpului Didactic Cluj, SIVECO România şi TEHNE şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, proiectul vizează 5000 de cadre didactice din regiunile nord-vest şi nord-est ale României, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural.
Obiectivul general al proiectului îl constituie formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de limba română şi dezvoltarea profesională continuă a acestora pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor. În contextul acestui obiectiv, schimbul de experienţă şi formarea continua pe o platformă colaborativă on-line, precum şi încurajarea accesului şi a participării profesorilor la oportunităţile oferite de proiect prin diseminarea rapidă informaţiilor, sunt esenţiale.
Astfel, odată cu lansarea portalului, cei 5.000 de profesori din grupul ţintă al proiectului, îşi vor crea conturi de utilizator pe platforma online pentru a participa la sesiunile de suport la distanţă şi pentru a beneficia de resursele in format electronic puse la dispozitia lor. După parcurgerea integrală a cursurilor de catre cadrele didactice şi după finalizarea proiectului, platforma online va fi constant actualizată cu informaţii, ştiri şi resurse utile, precum şi cu linkuri la cursuri specializate pentru profesori, constituind un pachet important de resurse şi noutăţi, oricând la dispoziţia celor interesaţi. Portalul sustine cresterea numarului cadrelor didactice din grupul ţintă formate si certificate pe modulele de curs, precum şi dezvoltarea oportunităţilor de carieră a acestora.
Platforma online va oferi zone şi funcţii de colaborare şi comunicare tematice intre profesori, ceea ce va sprijini actualizarea continuă cu resurse educaţionale a acesteia.
Punerea in practică a conceptului de educaţie permanentă reprezintă una dintre priorităţile sistemului nostru de educaţie, fiind un mijloc de racordare a formării profesionale la noile cerinţe ale societăţii bazate pe cunoaştere.

Niciun comentariu: