miercuri, 1 februarie 2012

Anul acesta: pensie la 59 de ani şi trei luni !

Pe parcursul acestui an, pot intra în rândul pensionarilor pentru limită de vârstă femeile care au împlinit vârste între 59 de ani şi trei luni (în ianuarie 2012) şi 59 de ani şi cinci luni (în noiembrie).
Acestea mai trebuie însă să îndeplinească şi condiţia de a avea un stagiu maxim de cotizare cuprins între 28 de ani şi şase luni (în ianuarie) şi 28 de ani şi zece luni (în noiembrie) sau cel puţin o vechime minimă în muncă între 13 ani şi 6 luni (în ianuarie) şi 13 ani şi zece luni (în noiembrie).
Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare şi au desfăşurat activitate în condiţii speciale şi/sau deosebite de muncă beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare proporţional cu numărul de ani de stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale şi/sau deosebite de muncă.
Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.
Cererea de pensionare împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la Casa Teritorială de Pensii Botoșani.

Niciun comentariu: