miercuri, 4 aprilie 2012

”Școala Altfel”, ziua a treia!

Programul activităţilor din cadrul săptămânii „Şcoala altfel” este în plină desfăşurare la Școala Gimnazială Mileanca. Activităţile incluse în program au ca obiectiv principal implicarea deopotrivă, a elevilor, a profesorilor, a părinţilor, în parteneriat cu diverse instituţii, în activităţi nonformale, atractive, care să le valorifice elevilor talentele, preocupările extra-şcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante. În primele două zile s-au desfăşurat activităţi variate: ecologizare în curtea şcolii de la Mileanca şi împrejurimi, activităţi ce au vizat educaţie pentru: sănătate, rutieră, juridică, protecţia şi drepturile copiilor, întreceri sportive, activităţi culturale. Interesul elevilor pentru aceste activităţi a fost amplificat şi de participarea unor reprezentanţi de la instituţii partenere: - Serviciul Comunitar Specializat Destinat Protecţiei sociale ; -Poliţia locală, prin reprezentant ag. pr. ; -Dispensarul medical, prin medic de familie asistent medical. Activităţile din următoarele zile vor cuprinde teme care să vină în sprijinul şi interesul elevilor cu privire la: orientarea profesională după absolvirea şcolii, excursii de studiu, activităţi de educaţie pentru protecţia muncii şi situaţiile de urgenţă, pentru prevenirea consumului de droguri şi etnobotanice. O activitate exemplară a constituit proiectul interșcolar: Codreni-Ghireni-Mileanca-Coțușca cu titlul: ” Literatura și noi”, coordonatori fiind Consiliul Şcolar al Elevilor, Centrul de Documentare şi Informare, învăţători, profesori, cu participarea a peste 50 de elevi.

Niciun comentariu: