vineri, 20 aprilie 2012

Ultima zi!

Este ultima zi în care elevii cu posibilităţi materiale modeste mai pot depune cererile în vederea obţinerii sprijinului financiar pentru achiziţionarea unui calculator. Potrivit calendarului, cererile pentru obţinerea unui voucher de 200 de euro se depun până astăzi, la unităţile şcolare în care învaţă elevii. Acestea trebuie completate de unul dintre părinţi, fiind însoţite de o copie a certificatului de naştere sau a cărţii de identitate a elevului, dar şi de o copie a actului de identitate al părintelui sau tutorelui legal. Comisiile stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ vor verifica documentaţia privind veniturile familiei solicitantului, iar afişarea listei cu persoanele eligibile se va face pe 31 mai. Pe 1 iunie va fi afişată lista beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru, iar bonurile valorice vor fi eliberate între 24 iunie - 30 iulie, urmând ca achiziţionarea calculatoarelor să se facă între 24 iunie şi 31 august. Beneficiari ai Programului „Euro 200” sunt elevii, dar şi studenţii care au cel mult 26 ani, cu venituri pe membru de familie de maxim 150 lei.

Niciun comentariu: