marți, 12 iunie 2012

Ce se întâmplă după...

Primarii aleşi pentru prima dată în funcţie, cei realeşi de cetăţeni în cadrul alegerilor locale din 10 iunie 2012 şi preşedintele Consiliului Judeţean vor fi validaţi până pe 30 iunie.
 Mandatelor lor se vor încheia, sau se vor prelungi (după caz) peste 4 ani, în iunie 2016.
Potrivit Legii administraţiei publice locale 215/2001, validarea alegerii primarului şi a preşedintelui consiliului judeţean se face în termen de 20 zile de la data desfăşurării alegerilor (în cazul de faţă 30 iunie 2012), acelaşi lucru întâmplându-se şi la consiliile locale şi judeţene.
 Conform actului normativ, rezultatul validării sau invalidării alegerii preşedintelui Consiliului Judeţean trebuie adus la cunoştinţa publică.
 Validarea alegerii primarilor se va face în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau oraşul, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei.
Validarea alegerii preşedinţilor consiliilor judeţene se face, de asemenea, în termen de 20 zile de la data desfăşurării alegerilor în camera de consiliu a tribunalului, la nivelul judeţului, de către preşedintele tribunalului sau înlocuitorul acestuia.
Consiliul Judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.
Hotarârea de validare sau invalidare a preşedintelui Consiliului Judeţean poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa ierarhic superioară în termen de două zile de la aducerea la cunoştinţa publică. Instanţa superioară se pronunţă în termen de două zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă şi irevocabilă.
În termen de două zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii de validare, preşedintele Consiliului Judeţean care a fost validat depune în faţa preşedintelui tribunalului şi a prefectului, în şedinţă publică, următorul jurământ în limba română:
"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".
Preşedintele consiliului judeţean care refuză să depună juramântul este considerat demisionat de drept. Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă.
 Următorul pas este constituirea consiliilor judeţene, ce se face în termen de 3 zile de la data depunerii jurământului de către preşedintele consiliului judeţean.
 Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către preşedintele consiliului judeţean. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său. În cazul în care consiliul nu se poate reuni în trei şedinţe consecutive, preşedintele CJ poate lua măsura de a suspenda consilierii care nu au participat, urmând să fie desemnaţi supleanţii, iar dacă nici supleanţii nu se reunesc, se poate recurge la noi alegeri.
Validarea mandatelor membrilor consiliilor locale şi judeţene se face de către o comisie pe care o alege prin vot deschis consiliul local sau judeţean reunit, în ordine alfabetică.
 În acest caz, nu se poate însă invalida alegerea unui consilier decât dacă se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă se constată alegerea acestuia prin fraudă electorală.

Niciun comentariu: