miercuri, 27 iunie 2012

Evaluarea națională s-a încheiat!

Evaluarea naţională s-a încheiat astăzi cu proba la matematică.
 Aproximativ 30 de absolvenţi milenceni de gimnaziu  au susţinut examenul în centrul de la Școala Mileanca.
Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu.
După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire şi o trece pe lucrare.
În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.
Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a.
Afişarea primelor rezultate este programată vineri, 29 iunie, până la ora 14,00. În aceeaşi zi, în intervalul orar 14,00-18,00 pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în zilele de 30 iunie şi 1 iulie.
 Afişarea rezultatelor finale va avea loc în data de 2 iulie.

Niciun comentariu: