sâmbătă, 14 iulie 2012

Ultimii bani de la UE...

Ministerul Agriculturii a prelungit în mai multe rânduri sesiunea de depunere a proiectelor pentru Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă", ultimul termen fiind vineri, 13 iulie. Aceasta va fi ultima sesiune de finanţare din perioada bugetară comunitară 2007-2013, următoarea fiind posibilă din 2014.
Măsura 141 este cuprinsă în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi beneficiază de o alocare totală de 112,7 milioane de euro.
 Fiecare fermă eligibilă în parte poate primi 1.500 de euro anual, timp de cinci ani, în cadrul acestui mecanism de finanţare.
Ce este ferma de semisubzistenţă ?
Uniunea Europeană are un instrument special de măsură pentru mărimea exploataţiilor agricole, şi acesta este Unitatea de Dimensiune Economică (UDE). Valoarea unei UDE este de 1.200 de euro. Fermele de semisubzistenţă sunt în general cele mijlocii, cuprinse între 2 şi 8 UDE.
 Pentru a afla numărul de UDE, se va înmulţi suprafaţa cultivată sau numărul de animale cu un coeficient specific fiecărui tip de culturi sau animale.
Coeficienţii (UDE/ha, respectiv UDE/capita) se regăsesc pe site-ul Ministerului Agriculturii. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 141 sunt persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniţi la data depunerii cererii de finanţare), care desfăşoară activităţi agricole.
 Exploataţia trebuie să fie înregistrată în Registrul Agricol şi să comercializeze cel puţin o parte din producţia obţinută.
  Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 141, solicitantul va trebui să întocmească un plan de afaceri pentru o perioadă de cinci ani.
 După trei ani de la acordarea sprijinului, se verifică respectarea cerinţelor minime din planul de afaceri, iar producţia agricolă obţinută destinată comercializării trebuie să înregistreze o creştere de 20%.
 Dimensiunea exploataţiei trebuie să avanseze cu minimum 3 UDE.
Cererea de finanţare trebuie depusă la Centrul Regional pentru Plăţi şi Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP) din zona în care este situată exploataţia agricolă.

Niciun comentariu: