marți, 11 septembrie 2012

"Şcoala Altfel"... altfel?

Programul "Şcoala Altfel", dedicat desfăşurării de activităţi extracurriculare şi extraşcolare şi care s-a desfăşurat în premieră anul acesta, a fost rebotezat de ministerul condus de Ecaterina Andronescu. În anul şcolar 2012-2013, activităţile din săptămâna 1-5 aprilie 2013 (cea dinaintea vacanţei de primăvară) se vor desfăşura sub sloganul "Să ştii mai multe, să fii mai bun!". Aşa prevede ordinul ministerial de aprobare a structurii anului şcolar 2012-2013, postat ieri pe site-ul Ministerului Educaţiei şi care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial. În săptămâna 1-5 aprilie 2013, nu vor putea fi organizate cursuri, însă prezenţa elevilor rămâne obligatorie. În activităţi vor fi antrenaţi toţi preşcolarii, şcolarii şi liceenii, cu excepţia olimpicilor naţionali (în aceeaşi perioadă se vor desfăşura etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare) Pentru elaborarea programului de activităţi din săptămâna 1-5 aprilie, pe parcursul primului semestru se vor solicita propuneri elevilor (la orele de dirigenţie), cadrelor didactice (în cadrul şedinţelor comisiilor metodice), părinţilor (la şedinţele cu părinţii) şi reprezentanţilor autorităţilor publice locale/judeţene (în cadrul şedinţelor consiliilor de administraţie). Tipurile de activităţi care se organizează în cadrul programului "Să ştii mai multe, să fii mai bun!", durata acestora, modalităţile de organizare se stabilesc în consiliul profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administratie al unităţii de învăţământ cel mai târziu pe 15 februarie 2013. În săptămâna 1-5 aprilie 2013 pot fi organizate, de principiu, activităţi culturale, tehnico-ştiinţifice, sportive, de educaţie pentru cetăţenie democratică, de voluntariat, umanitare, de educaţie pentru sănătate, de educaţie ecologică, de educaţie rutieră, ba chiar şi exerciţii de antrenament în caz de situaţii de urgenţă (incendii, cutremure). La sfârşitul anului şcolar, Inspectoratul Şcolar va include în raportul privind starea învăţământului un capitol referitor la relevanţa şi valoarea activităţilor desfăşurate în cadrul programului "Să ştii mai multe, să fii mai bun!". Structura anului şcolar 2012-2013 Cursurile semestrului I al anului şcolar 2012-2013 se vor desfăşura între 17 septembrie şi 21 decembrie. Elevii claselor din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar vor fi în vacanţă în perioada 5 - 11 noiembrie. Vacanţa de iarnă va fi între 22 decembrie 2012 (ziua în care se vor încheia cursurile semestrului I) şi 13 ianuarie 2013. Semestrul al doilea va începe luni, 14 ianuarie 2013, iar vacanţa de primăvară va fi între 5 şi 14 aprilie 2013. Anul şcolar se va încheia pe data de 21 iunie (cu excepţia claselor terminale de gimnaziu şi liceu). Vacanţa de vară va începe sâmbată, 22 iunie 2013, şi se va încheia duminică, 15 septembrie. Luni, 16 septembrie, începe anul şcolar 2013-2014.

Niciun comentariu: