luni, 29 octombrie 2012

” Prima împădurire”

Programul "Prima împădurire", gestionat de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a fost rebotezat "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor prin împădurire" şi, mai important, transformat în ajutor de minimis
. Altfel spus, nu vor putea obţine finanţare acele entităţi (persoane juridice ori autoriţi publice locale) care au fost penalizate pentru gestionarea frauduloasă a unor fonduri europene, ori care au mai primit ajutoare de minimis în ultimii doi ani, respectiv care se află în reorganizare judiciară ori în faliment.
 Pentru a beneficia de ajutor financiar pentru împădurirea terenurilor agricole, beneficiarii trebuie să deţină cel puţin jumătate de hectar de teren.
 Terenul trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în ultimii doi ani calendaristici şi să fi respectat în toată această perioadă şi pe toată suprafaţa parcelelor propuse pentru împădurire bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC).
 Prin intermediul schemei de sprijin see pot acorda trei tipuri de plăţi: o primă pentru lucrările de înfiinţare a plantaţiei, o primă anuală pentru lucrările de întreţinere (pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei forestiere) şi o primă compensatorie fixă anuală pe hectar, pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi (pe o perioadă de 15 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei).
 Nivelul plăţilor pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere, în zonele de deal şi de munte, sunt în jur de o mie euro la hectar pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere şi poate ajunge până la 1.328 euro la hectar pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere în interiorul zonelor defavorizate şi al siturilor Natura 2000.
 Primă anuală pentru lucrările de întreţinere a plantaţiei este de asemenea diferită în funcţie de zonele geografice. Aceste costuri sunt fixe şi sunt exprimate în euro pe an şi pe hectar
. De exemplu, în zona de deal se acordă 1.155 euro, iar la munte suma pentru toţi cei cinci ani va fi de 826 de euro. Primă compensatorie fixă anuală pe hectar, pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, pentru o perioadă de 15 ani începând cu anul înfiinţării plantaţiei, se calculează în funcţie de subvenţia pe unitatea de suprafaţă.

Niciun comentariu: