duminică, 15 septembrie 2013

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci. Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos

[…] Crucea nu este un mijloc de distrugere, ci o poartă spre realitatea supremă şi netrecătoare a lui Dumnezeu. În virtutea a­ces­tei dispoziţii, crucea ne des­chide ochii şi calea spre Dum­nezeu, ne face creaţia transpa­rentă pentru Dumnezeu. (...)

Niciun comentariu: