vineri, 4 octombrie 2013

Ajutoarele de incălzire pentru iarnă

In fiecare iarna, statul acorda ajutoare de incalzire familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse. In acest sezon, insa, regulile in domeniu au fost modificate substantial de autoritati.
 Unele categorii de persoane pot beneficia, in perioada 1 noiembrie 2013 - 31 martie 2014, de subventii de la stat pentru acoperirea integrala sau a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei, daca indeplinesc, cumulativ, mai multe conditii.
 Concret, de ajutorul pentru incalzirea locuintei vor beneficia familiile ori persoanele singure cu venituri reduse, cetateni romani, precum si cetateni straini ori apatrizi, cu domiciliul sau resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane. a urmare a schimbarilor operate recent, Ministerul Muncii a elaborat si normele de aplicare a noilor reglementari in domeniu.
Normele publicate de Minister stabilesc, printre altele, conditiile ce trebuie indeplinite pentru a primi ajutor de incalzire, documentele ce trebuie prezentate, precum si procedura acordarii acestei subventii.
Potrivit prevederilor, ajutorul se va acorda numai familiilor si persoanelor singure care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru incalzirea locuintei acordate in baza contractelor de munca sau altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice.
 De asemenea, solicitantii nu trebuie sa detina anumite bunuri mobile/imobile sau terenuri, asa cum sunt prezentate in lista de excluderi.
 În plus, conform reglementarilor, solicitantii trebuie sa foloseasca una dintre urmatoarele modalitati de incalzire:
 Energie termica in sistem centralizat
 Gaze naturale
Energie electrica
 Lemne, carbuni si combustibili petrolieri
Ajutoarele se acorda si in functie de veniturile solicitantilor, care nu trebuie sa depaseasca anumite sume prevazute de lege.
 Astfel, ajutorul lunar pentru energie termica se va acorda doar in stiuatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 1,572 ISR in cazul familiilor si 2,164 ISR in cazul persoanei singure. Avand in vedere ca, in momentul de fata, valoarea ISR este de 500 lei, venitul net trebuie sa fie de maxim 786 lei in cazul familiilor si de maxim 1082 lei in cazul persoanei singure.
 In cazul in care consumatorii utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, atunci venitul lor trebuie sa fie cuprins intre 0 si 615 lei.
 Aceeasi conditie se aplica si consumatorilor care folosesc energie electrica.
 Potrivit normelor publicate recent, ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute.
 Conform informatiilor prezentate pe site-urile mai multor primarii si directii de asistenta sociala, solicitantii trebuie sa prezinte, in plus fata de cererea si declaratia pe proprie raspundere, si urmatoarele documente: actele de identitate ale solicitantului si membrilor familiei (BI, CI)/certificate de nastere in cazul copiilor in varsta de pana la 14 ani;
 adeverinta eliberata de catre asociatia de proprietari/locatari in care se mentioneaza numarul membrilor de familie, numele si prenumele acestora si codul client;
 copie factura gaze/energie electrica In ceea ce priveste veniturile, solicitantii vor arata ca se incadreaza in limitele impuse de lege prin adeverinta de salariat, din care sa reiasa venitul net, talonul de somaj, talonul de pensie, certificat de incadrare in grad de handicap sau prin orice alt document doveditor.
 Conform normelor lansate in dezbatere publica, pentru ajutoarele pentru gaze naturale, pentru energie electrica, pentru lemne, carbuni si combustibili petrolieri, formularele sunt puse la dispozitia solicitantilor direct de catre primarii. In schimb, pentru ajutoarele de incalzire cu energie termica in sistem centralizat, formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere sunt transmise de catre primarii furnizorilor pana la 4 octombrie 2013, fata de 15 septembrie, termen prevazut initial.
 Dupa aceasta data, solicitantii vor avea la dispozitie mai putin de o luna pentru a depune documentele necesare.
 Concret, termenul limita de depunere a dosarelor pentru obtinerea ajutorului va fi 5 noiembrie. Aceasta in conditiile in care, pana acum, data limita era 15 octombrie.
 Mai departe, dosarele vor fi preluate si verificate, iar primarul va stabili dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei pe baza documentelor prezentate de solicitant.
 Noile reglementari, in vigoare din 1 septembrie, stabilesc ca, in vederea stabilirii dreptului la ajutor, primarii pot solicita in plus acte doveditoare care atesta componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, precum si acte doveditoare privind locuinta sau bunurile detinute de acestia.
 Mai mult, in situatia in care sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului, primarul poate dispune efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau resedinta titularului ajutorului, pentru verificarea sistemului de incalzire utilizat.

Niciun comentariu: