marți, 19 noiembrie 2013

Informarea prealabilă a Serviciului Public de Asistenţă Socială

Amenzi cuprinse între 500 și 10.000 de lei pot fi încasate de adulții, părinți sau nu, care nu respectă prevederile Legii nr. 257/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, recent intrată în vigoare.
Pe lângă amenzi, au fost introduse prevederi referitoare la obligarea părintelui apt de muncă, de către instanță, să presteze acțiuni sau lucrări de interes local, dacă nu poate plăti contribuția la întreținerea copilului. Participarea copilului la activități artistice remunerate, ca și încredințarea lui altor persoane pe perioada plecării părinților în străinătate sunt strict monitorizate de Serviciile Publice de Asistență Socială din cadrul primăriilor de domiciliu.
 Alte reglementări aduse de noua lege ce vizează protecția drepturilor copilului citiți în articolul ce urmează. Recentele modificări ale Legii privind protecția drepturilor copilului condiționează prestarea de către copii a activităților remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling de informarea prealabilă a Serviciului Public de Asistenţă Socială de la domiciliul copilului.
 Astfel, oricât ar vrea să-și vadă copiii strălucind pe scenă, pe podium, în reclame, etc., părinții trebuie să știe că există o limită până la care pot profita de talentul micuților lor.
 Scopul legiuitorului a fost înlăturarea pericolului exploatării și abuzului, părinții urmând să fie pedepsiți dacă încearcă să câștige bani sau să-și satisfacă orgoliul personal de pe urma propriilor odrasle.
„Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrâns la o muncă sau activitate domestică ori în afara familiei, inclusiv în instituții de învățământ, de protecție specială, reeducare și detenție sau în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, ce comportă un risc potențial sau care este susceptibilă să îi compromită educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
 Prestarea de către copii a activităților remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling este condiționată de informarea prealabilă a Serviciului Public de Asistență Socială de la domiciliul copilului”, se precizează în Legea nr. 257/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
 Pentru moment, nu au fost elaborate Normele metodologice la acest act normativ, menționându-se că toate „condițiile de muncă pentru situațiile prevăzute (mai sus -n.r.) și modalitățile procedurii de informare prealabilă se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului”.
 Reguli stricte pentru părinții care pleacă la muncă în străinătate
 Părinții care se decid să plece la muncă în străinătate sunt obligați să-și anunțe intenția Serviciului Public de Asistență Socială (SPAS) de la domiciliu, cu 40 de zile înainte de a părăsi țara. În notificarea pe care o face SPAS-ului trebuie menționat numele persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților, iar confirmarea acesteia se efectuează de către instanța de tutelă.
 Persoana desemnată să îngrijească copiii trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minim 18 ani și să îndeplinească atât condițiile materiale cât și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.
 „SPAS-urile asigură persoanelor desemnate consiliere și informare cu privire la răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de șase luni. Instanța va dispune delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată.
Acordul personaei căreia urmează să îi fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către aceasta personal, în fața instanței. Soluționarea cererii de delegare se face în termen de trei zile de la depunerea acesteia.
 Hotărârea va cuprinde menționarea expresă a drepturilor și îndatoririlor care se deleagă și perioada pentru care are loc delegarea. Instanța de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de la domiciliul părinților, precum și primarului de la domiciliul persoanei căreia i se acordă delegarea autorității părintești”, prevede legislația actuală. Autoritățile administrației publice locale pot iniția, prin SPAS-uri, campanii de informare a părinților în vederea conștientizării lor cu privire la riscurile asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate, dar și pentru a-i informa asupra obligațiilor ce le revin în situația în care intenționează să plece.
 De asemenea, SPAS-urile și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională au obligația de a dezvolta servicii de consiliere specializate destinate copilului care a revenit în țară, după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an.
 Urmează ca procedura de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați în străinătate, precum și serviciile de care aceștia pot beneficia să fie stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Niciun comentariu: