joi, 27 februarie 2014

Campanie de informare

Joi, 27 februarie 2014, ora 10:00 în sala de ședințe a Primăriei a avut loc o întâlnire a fermierilor din localitate cu reprezentanţii Centrului Local APIA Darabani, pentru a afla care sunt noutăţile în materie de finanţare pentru campania din acest an, dar şi pentru campania din 2015. 
În prezenţa domnului primar Ioan Ursachi, milencenii care doresc să acceseze fonduri europene, au fost informaţi despre noile măsuri şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru accesarea fondurilor.
Pentru a beneficia de sprijin financiar, fermierii milenceni trebuie să se prezinte la sediul APIA în perioada 3 martie – 15 mai 2014, pentru a completa şi a depune cererea de plată în format standard. Pentru depunerea cererii după data de 15 mai, se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere.
 După data de 9 iunie, cererea de plată nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.
În 2014 – anul tranziţiei către Noua Politică Agricolă Comună, cetăţenii pot beneficia de sprijin financiar din fondurile europene şi de la bugetul naţional în cadrul următoarelor scheme⁄măsuri de sprijin:
-Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
-Ajutoarele Naţionale Tranzitorii (ANT) 
-Schema de plată separată pentru zahăr;
-Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală: 
Măsura 211 – Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate – se continuă numai prin prelungirea angajamentelor existente. Nu se mai acceptă angajamente noi;
Măsura 212 – Plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ defavorizate din punct de vedere natural – se continuă angajamentele aflate în desfăşurare ca angajamente multianuale. Angajamentele începute în anul 2014 nu mai sunt angajamente multianuale;
Măsura 214 – Plăţi de Agro-mediu – se continuă numai prin prelungirea angajamentelor existente. Nu se mai pot încheia angajamente noi.
De asemenea, reprezentanţii APIA au reamintit fermierilor care sunt condiţiile şi obligaţiile care trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia de sprijin financiar:
- Să exploataţi un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha; în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor viticole sau arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.
- Să declaraţi corect toate suprafeţele şi culturile;
- Să identificaţi şi să delimitaţi corect fiecare parcelă agricolă exploatată;
- Să respectaţi cerinţele minime privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor şi a fertilizanţilor pentru toată suprafaţa fermei, în cazul în care solicitaţi plată pentru măsura agro-mediu;
- Să declari toate parcelele agricole şi să respectaţi normele de ecocondiţionalitate pe toată suprafaţa agricolă a fermei;
- Să păstraţi evidenţa activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu pe o perioadă de 5 ani începând de la data la care aţi semnat Angajamentul cu APIA.
Dacă nu respectaţi toate condiţiile şi obligaţiile care vă revin, se aplică sancţiuni sau chiar excludere de la plată!

Niciun comentariu: