luni, 24 februarie 2014

Comunicat APIA!

Agenţia de Plăţi şi Interventie pentru Agricultură (APIA) – Centrul judetean Botosani, informează că pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2013, rentierii trebuie să se prezinte la Centrul judeţean, în perioada 01 martie - 31 august 2014 (în zilele lucrătoare) pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.
 Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele documente:
 - carnetul de rentier agricol; - contractul de arendare sau de instrainare; - actul de identitate în original
 - document coordonate bancare (opţional);
 - decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.
 Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului.
 În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2013 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 15 octombrie 2014, moştenitorii se vor prezenta la Centru judeţean al APIA Botosani cu urmatoarele documente:
 carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu),
 certificatul de deces (original şi copie),
 actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor,
 certificat de legatar,
 hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula "definitivă şi irevocabilă" (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie),
 împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original),
 precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.
 IMPORTANT!
Prezenţa anuală a rentierilor la sediul Centrului judeţean APIA Botosani, în perioada 01 martie - 31 august 2014, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită.

Niciun comentariu: