joi, 19 iunie 2014

Angajare temporară!

Prin Legea 72/2007, statul român încurajează financiar firmele care angajează temporar elevi sau studenţi, pe timpul vacanţei.
Pentru fiecare tânăr încadrat, societatea respectivă va primi câte 250 de lei.
Subvenţia reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, pentru fiecare elev sau student angajat.
Finanţarea se va acorda proporţional cu timpul efectiv lucrat.
 În prezent, valoarea indicatorului social de referinţă al asigurarilor pentru şomaj si stimulării ocuparii forţei de muncă este de 500 lei.
 Perioada acestui ajutor bănesc este de maxim 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.
 Pentru a putea primi subvenţia, angajatorul trebuie să încheie o convenţie cu AJOFM, în termen de 30 de zile de la data încadrării elevilor sau studenţilor.
 Firmele trebuie să anexeze următoarele documente: copia de identitate a viitorului angajat, copia contractului individual de muncă pe durată determinată.
 În plus, mai e nevoie şi de o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, prin care se atestă că persoana în cauză are statut de elev sau, după caz, de student, şi că urmează cursurile într-o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, înfiinţată potrivit legii.
 De asemenea, e foarte important ca în acea adeverinţă să fie trecută şi perioada vacanţei.
În concluzie, angajatorul are nevoie de o valiză de hârţoage pentru a beneficia de aceşti bani.

Niciun comentariu: