vineri, 26 septembrie 2014

Cum se impozitează veniturile din arendare

Impozitul de 16 la sută aferent veniturilor din arendă este calculat, reţinut şi virat de către arendaş. Pentru persoanele fizice cu venituri din arendă, modul în care se calculează şi se plătesc impozitul pe venit şi contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate (CASS) s-au schimbat de la începutul acestui an, ca urmare a modificărilor aduse la Codul Fiscal.
La baza noului tratament fiscal stă OUG nr.102/2013 de modificare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi OUG nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare.
Iată, în cele ce urmează, principalele repere ale noilor prevederi.
 Stabilirea venitului brut din arendă
În cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite.
 În cazul în care arenda se plăteşte în natură, pentru stabilirea venitului brut se vor avea în vedere preţurile medii ale produselor agricole, ultimele care au fost comunicate de către consiliul judeţean în raza teritorială a căruia se află terenul arendat.
 Stabilirea venitului net din arendă
Venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25 la sută asupra venitului brut.
 În cazul în care arenda se exprimă în natură, venitul net se determină ca diferenţă între sumele reprezentând echivalentul în lei al veniturilor în natură, determinate pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi cota de cheltuială forfetară de 25 la sută, reprezentând cheltuială deductibilă.

Niciun comentariu: