luni, 29 septembrie 2014

Noile modificãri ale legislatiei rutiere!

Noile modificãri ale legislatiei rutiere, ce aduc, printre altele, amenzi de pânã la 450 de lei pentru soferii care nu transportã copiii în scaune speciale sau cu centurã, precum si posibilitatea recoltãrii de probe biologice la locul accidentului, au intrat în vigoare duminicã, 28 septembrie.
Ordonanta de Urgentã nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost modificatã si completatã printr-o ordonantã publicatã în Monitorul Oficial din 29 august, aceasta intrând în vigoare duminicã, 28 septembrie.
Una dintre cele mai importante completãri aduse legislatiei rutiere aduce sanctiuni pentru soferii care nu transportã copiii în conditii de sigurantã.
Astfel, va fi sanctionatã cu trei puncte de penalizare „nerespectarea obligatiei conducãtorului de autovehicul de se asigura cã persoanele minore poartã centuri de sigurantã sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate“
 „La asta se adaugã patru sau cinci puncte de amendã, care înseamnã, în bani, 360 sau 450 de lei, tinând cont cã un punct de amendã este 90 de lei în prezent. Amenda se reduce la jumãtate dacã este plãtitã pe loc. Practic, noutatea o reprezintã sanctionarea soferului care transportã copii fãrã respectarea regulilor de sigurantã. Regulile existau si pânã acum – scaun special pentru copiii pânã în trei ani si centurã de sigurantã pentru cei de pânã la 12 ani -, însã nu exista posibilitatea de a sanctiona direct soferul autovehicului“, a precizat seful Directiei Rutiere din Politia Românã,  Aceeasi sanctiune o vor primi soferii care transportã copii în vârstã de pânã la trei ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de sigurantã, cu exceptia celor destinate transportului public de persoane, precum si a taxiurilor, dacã în acestea din urmã ocupã orice alt loc decât cel de pe scaunul din fatã.
 „Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înãltime de pânã la 150 cm, pot fi transportati în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de sigurantã doar dacã ocupã, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunul din fatã“, mai prevede noul act normativ.
 Mai mult, soferii autovehicule având locuri prevãzute prin constructie cu centuri de sigurantã trebuie sã informeze pasagerii cu privire la obligatia legalã de a le purta în timpul circulatiei pe drumurile publice.
Potrivit initiatorului actului normativ (Ministerul Afacerilor Interne), clarificarea procedurii de sanctionare pentru nerespectarea obligatiei de a purta centura de sigurantã, în cazul persoanelor minore transportate, este necesarã întrucât actuala normã nu permite sanctionarea conducãtorului de vehicul pentru sãvârsirea faptei de cãtre o persoanã minorã, în realitate acestuia revenindu-i obligatia de a se asigura cã minorul este transportat în conditii de sigurantã.
 „Aceastã normã instituie un mecanism concret de responsabilizare a conducãtorului auto care transportã persoane minore, acestea neavând reprezentarea necesarã a pericolului la care se expun în situatia implicãrii vehiculului într-un eveniment rutier.
 Modificãrile referitoare la minori sunt conforme cu directivele europene“, spun reprezentantii MAI. Conform acelorasi surse, prin intermediul Directivei 2014/ 37/UE, se urmãreste reglementarea unitarã la nivel european a obligatiilor privind transportul copiilor si tipurile de dispozitive de fixare în scaune pentru copii utilizate, astfel încât protejarea acestora sã fie mai eficientã în cazul unei coliziuni.
Probele biologice, recoltate si la locul accidentului, de personalul de la SMURD sau Ambulanta Noul legislatie rutierã aduce noutãti si în ceea ce priveste locul unde se poate face recoltarea mostrelor biologice. Astfel, acestea vor putea fi recoltate si în ambulante având echipaj cu medic ori autospeciale cu aceastã functie apartinând Serviciului Mobil de Urgentã, Reanimare si Descarcerare (SMURD).
 „Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregãtire medicalã de specialitate din echipajul ambulantei sau autospecialei apartinând SMURD, care intervine la evenimentele în legãtura cu traficul rutier, poate recolta probe biologice în mãsura în care prin aceasta nu se afecteazã acordarea asistentei medicale de urgentã sau de prim ajutor, precum si în situatia în care persoana implicatã într-un accident de circulatie refuzã transportul de urgentã la o unitate sanitarã sau starea sa de sãnãtate nu impune acest transport“, prevede ordonanta.
 Potrivit initiatorilor actului normativ, aceastã noutate a avut ca ratiune logicã si practicã urmãtoarele considerente: situatiile practice în care la locul unui eveniment rutier se prezintã echipajul ambulantei pentru a acorda îngrijiri medicale, fãrã a mai fi necesarã deplasarea ulterioarã a victimei la spital (inclusiv în situatia în care aceasta refuzã internarea); norma juridicã din Codul de procedurã penalã sart.190 alin.(8)t potrivit cãreia recoltarea trebuie fãcutã în cel mai scurt timp inclusiv de cãtre o persoanã cu pregãtire medicalã de specialitate.
 „Apreciem cã ambulantele sunt spatii în care se poate efectua recoltarea mostrelor biologice, reprezentând o parte constitutivã a institutiilor medicale. În plus, în mod practic, o astfel de reglementare are drept rezultat reducerea costurilor asociate operatiunii de recoltare, simplificarea procedurii în sine si asigurarea celeritãtii desfãsurãrii activitãtii, cerutã în mod expres de art. 190 alin.(8) din Codul de procedurã penalã.
 Mentionãm faptul cã, în mediul rural, de exemplu, existã situatii în care recoltarea se poate face la o statie de ambulantã (aflatã în aceeasi localitate) fãrã a mai fi necesarã deplasarea 30-40 km pentru efectuarea aceleiasi operatiuni la o unitate medicalã în primul oras„, explicã reprezentantii MAI. Redobândirea fara examen a permisului, posibila
Pe de altã parte, noua ordonantã prevede cã o persoanã careia i-a fost anulat permisul auto, ca urmare a condamnãrii pentru o infractiune care a fost dezincriminatã, se poate prezenta la autoritatea competentã pe raza cãreia îsi are domiciliul sau resedinta, pentru eliberarea unui nou permis de conducere, fãrã a mai sustine examen si cu prezentarea documentului care atestã o astfel de situat ie. „În situatia în care anularea permisului de conducere nu a fost dispusã pânã la depunerea cererii de restituire de cãtre titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infractiune care a fost dezincriminatã, în conditiile art. 4 din Codul penal, seful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, în baza documentului care atestã o astfel de situatie“, se mai precizeazã în actul normativ.
 Potrivit MAI, aceastã propunere este fundamentatã pe considerentul lipsei unui cadru legal adecvat în materie de contencios administrativ, în sensul inexistentei unei prevederi care sã confere autoritãtii posibilitatea reexaminãrii actului administrativ (dispozitia de anulare a permisului de conducere) dupã intrarea acestuia în circuitul civil si producerea de efecte juridice (anulare permis distrugerea documentului, comunicarea mãsurii cãtre alte autoritãti etc.).
 „În acest context, precizãm cã mai multe persoane s-au adresat instantelor de contencios pentru anularea actelor administrative si restituirea permiselor de conducere, interpretarea prevederilor art. 4 din Codul penal fiind foarte diferitã cu privire la întinderea efectelor în materia altor acte sau sanctiuni decât cele penale“, mai spun politistii. Tot începând de duminicã se modificã si conditiile în care studentii strãini pot obtine pemisul de conducere pe teritoriul României.
 Astfel, dacã pânã acum acestia trebuiau sã facã dovada faptului cã urmeazã sã studieze în România pe o perioadã de cel putin sase luni, vor trebui sã prezinte anumite documente.

Niciun comentariu: