vineri, 5 septembrie 2014

Primesc, din nou, SPORUL de 25%!

Viceprim-ministrul pentru securitate națională, ministrul Afacerilor Interne Gabriel Oprea, a aprobat miercuri un Ordin, prin care au fost aduse o serie de clarificări prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului MAI.
 Conform acestui Ordin, se va asigura plata sporului de 25% din salariul de bază pentru agenții de poliție cu studii superioare, care își desfășoară activitatea în domeniul pentru care beneficiau de acest drept la data de 31 decembrie 2009.
Această măsură reparatorie se aplică chiar de ieri, după cum spun reprezentanții MAI.
 Prin același ordin, au fost clarificate și aspectele privind acordarea sporului pentru munca prestată pe timp de noapte, pentru activitățile desfășurate în baza programărilor sau a planificărilor aprobate de unitate, inclusiv pentru cazurile când aceste activități se desfășoară în ture.
 A fost reglementată și modalitatea de stabilire a gradațiilor pentru perioada concediului de creștere a copilului, dar și modalitatea de acordare a ajutorului în caz de deces pentru familiile angajaților MAI care și-au pierdut viața în timpul serviciului.
 Acest ajutor este un venit neimpozabil și este exceptat de la plata contribuțiilor sociale obligatorii.
De altfel, această formă de sprijin cuvenită familiilor polițiștilor și personalului militar din MAI, completează pachetul de măsuri adoptate, în acest an, tot prin ordin ale viceprim-ministrului Gabriel Oprea, în beneficiul familiilor personalului decedat în misiune și a personalului rănit în misiune.
 Prin ordinele respective s-a introdus posibilitatea menținerii în activitate sau a reîncadrării angajaților care au fost răniți în misiune și au fost încadrați într-un anumit grad de invaliditate.
 În cazul apariției unor situații tragice, cum sunt cele ale decesului angajaților aflați în misiune, este prevăzută posibilitatea pentru soțul supraviețuitor sau copiii să se angajeze în MAI.
 În situația în care copiii angajatului decedat în misiune îndeplinesc cerințele prevăzute de lege, aceștia se pot înscrie în instituțiile de învățământ ale MAI, în mod direct, fără examen.
Purtătorul de cuvânt al MAI a precizat că măsurile prevăzute de ordinul aprobat miercuri, reprezintă o continuare a demersurilor făcute anul acesta de Gabriel Oprea, în vederea asigurării plății drepturilor legale ale angajaților ministerului.
 Astfel, la începutul acestui an au fost luate măsuri pentru ca plata drepturilor de echipament să se facă lunar și la termen, lucru realizat începând cu luna aprilie În acest an a fost rezolvată și problema decontării transportului pentru lucrătorii care au fost mutați sau transferați în interesul serviciului în altă localitate decât cea de domiciliu, dar și situația privind posibilitatea avansării înainte de termen a angajaților merituoși.
Tot prin ordin de ministru a fost reglementată metodologia de acordare a drepturilor salariale pentru personalul contractual promovat în funcții.
 În continuarea aceluiași demers se înscrie și promovarea de către vicepremier și aprobarea în Guvern, a Ordonanței de Urgență pentru recompensarea muncii prestate în zilele libere și de sărbătoare legală, măsură aplicabilă tuturor angajaților instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.
 Actul normativ aprobat de Guvern stabilește recompensarea cu un spor de 75% din solda sau salariul de bază în vigoare la data de 31 decembrie 2009, a timpului efectiv lucrat în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și în celelalte zile libere stabilite prin lege, în cazul în care nu se poate acorda timp liber corespunzător.
Potrivit agentului șef Grosu „este normal ca un polițist care nu-și petrece sărbătorile în sânul familiei să fie remunerat corespunzător pentru munca prestată.
 Reprezentanții MAI au explicat că adoptarea acestei ordonanțe a fost absolut necesară, în condițiile insuficienței personalului raportat la timpul de muncă afectat misiunilor operative, derulate 24 de ore din 24, 7 zile din 7.
 Totodată, aceeași Ordonanță de Urgență a reglementat cuantumul drepturilor personalului care execută lucrări de excepție sau misiuni speciale, stabilind ca bază de calcul salariul de bază, respectiv solda lunară prevăzută de legislația în vigoare la data de 31 decembrie 2009.
 Pe linia asigurării mijloacelor de mobilitate, din dispoziția vicepremierului Gabriel Oprea, la acest moment au fost întreprinse demersurile necesare pentru aprobarea utilizării, cu ocazia rectificării bugetare, a sumei de aproximativ 31 milioane de euro, provenită din venituri proprii, pentru achiziționarea de autovehicule cu dotări speciale destinate muncii operative.

Niciun comentariu: