marți, 11 noiembrie 2014

Acord semnat în prag de alegeri!

Într-o atmosferă de clandestinitate, Guvernul , şi fruntaşii celor trei mari confederaţii sindicale din Educaţie – Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia „Spiru Haret“ şi Federaţia „Alma Mater“ – au semnat un acord care cuprinde, cu termene şi responsabilităţi, câteva măsuri de natură financiară care ar urma să fie aplicate în folosul exclusiv al salariaţilor-votanţi.
 La solicitarea expresă a guvernanţilor, prevederile acestui acord sunt ţinute secrete de liderii de sindicate faţă de presă şi societatea civilă în ansamblu.
 Motivul?
Ca să nu se interpreteze că s-ar urmări cumpărarea voturilor salariaţilor din şcoli, în perspectiva turului II al prezidenţialelor.
 Deşi taman asta s-a urmărit.
 Numai beneficii, deocamdată promise.
 Prin acordul semnat de Guvern şi sindicate, pentru salariaţii din şcoli sunt prevăzute numai beneficii. Promisiunile au „transpirat“ în şcoli, şi aşa le-am aflat şi noi.
 În primul rând, cadrelor didactice li se promit creşteri salariale succesive a câte cinci procente, în şase tranşe succesive: 1 martie 2015, 1 septembrie 2015, 1 ianuarie 2016, 1 iulie 2016, 1 ianuarie 2017, 1 iulie 2017.
 În total, peste 30% – deoarece imediat după prima creştere salarială se poate vorbi despre o majorare la majorare.
 Nici personalul nedidactic nu a fost uitat.
Salariile celor care nu predau, însă sunt indispensabili şcolilor ar urma să crească, în medie, cu 35% în următorii doi ani.
 Altă promisiune: plata drepturilor salariale restante, consfinţite prin hotărâri judecătoreşti, să se facă într-o tranşă anuală unică, până la sfârşitul primului semestru, şi nu în patru tranşe trimestriale ca acum.
Alta: stipularea în Legea bugetului de stat a obligativităţii autorităţilor administraţiei publice locale de a deconta, cu prioritate, cheltuielile de navetă ale personalului didactic.
 Se mai prevede deblocarea a cel puţin 2.500 de posturi didactice auxiliare şi nedidactice din unităţile de învăţământ preuniversitar, dintre care 1.250 de posturi pe parcursul anului şcolar 2014-2015 şi tot atâtea pe parcursul anului şcolar 2015-2016, precum şi posibilitatea ca personalul didactic cu o vechime efectivă la catedră de cel puţin 34 de ani să se poată pensiona cu trei ani înainte de împlinirea vârstei standard.

Niciun comentariu: