joi, 5 februarie 2015

Verificați online!

Calitatea de asigurat poate fi verificată şi on-line.
Milencenii care vor să afle dacă mai sunt sau nu asigurați în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate pot accesa site-ul www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.htmlwww.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html, unde, prin introducerea codului numeric personal, li se afișează dacă sunt sau nu asigurați.
Modalitatea electronică de verificare a calităţii de asigurat se face prin introducerea de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în câmpul CNP din aplicaţia instalată pe site-ul CNAS la adresa www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.
 În cazul în care persoana care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, cu excepţia celor din pachetul minim de servicii medicale, ca urmare a interogării aplicaţiei menţionate la alin. 1., apare neasigurată, aceasta va face dovada calităţii de asigurat cu adeverinţa de asigurat.
 Pentru obţinerea adeverinţei de asigurat, persoana se adresează casei de asigurări de sănătate la care aceasta este luată în evidenţă prezentând documentele necesare dovedirii calităţii de asigurat”, se arată în lege.
 Acte necesare pentru eliberarea adeverinţei de asigurat
În vederea eliberării dovezii privind calitatea de asigurat, milencenii trebuie să se prezinte la CAS cu anumite documente justificative.
Adeverința de asigurat va fi necesară pentru obținerea de servicii medicale decontate, în cazul milencenilor care nu au cardul național de sănătate.
 Astfel, copiilor până în 18 ani li se cere doar actul de identitate sau certificatul de naştere, tinerii între 18-26 de ani trebuie să aducă actul de identitate şi o declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri din muncă, plus un document care dovedeşte faptul că sunt elevi sau studenţi.
 Cei până în 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului, trebuie să se prezinte cu actul de identitate, un document din care să reiasă că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului, declaraţia pe propria răspundere că nu realizează venituri şi un document eliberat de primărie care să ateste că nu beneficiază de ajutor social.
 Familia care întreţine o altă persoană asigurată trebuie să dovedească relaţia de rudenie, respectiv căsătoria cu persoana asigurată; persoanele cu handicap au nevoie de un certificat de încadrare într-un grad de handicap; bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, vor aduce la CAS pe lângă actul de identitate şi declaraţia pe propria răspundere că nu realizează venituri, dar şi o adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate.
 Femeile însărcinate sau lăuzele au nevoie de actul de sănătate, o adeverinţă medicală, certificat de naştere a copilului (lăuzele), dar şi documente prin care demonstrează că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară, sau, în cazul în care nu realizează venituri, declaraţie pe propria răspundere.
 De asemenea, persoanele care beneficiază de indemnizaţia de şomaj se vor prezenta cu carnetul şi/sau adeverinţa eliberate de instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj. Pensionarilor li se solicită cuponul de pensie din luna anterioară, plus o declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri impozabile şi cartea de identitate.
 Aceste adeverințe se pot solicita de la sediul CAS de luni până joi, între orele 8.30-14.30.
„Procesul de eliberare a adeverinţelor care atestă calitatea de asigurat este un proces continuu, beneficiarii sistemului asigurărilor sociale de sănătate având posibilitatea de a se prezenta la sediul CAS Botoșani în intervalul 8.30-14.00, de luni până joi.
 Pentru persoanele care se află în incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la CAS Bt, eliberarea adeverinţelor se poate face prin corespondenţă, pe baza documentelor, în copie, prevăzute în legislaţie.
 Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate, pentru a obţine calitatea de asigurat, să achite la DGFP Darabani contribuţia legală pe ultimele 6 luni, dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale, urmând ca lunar să plătească această sumă pentru a putea beneficia de asistenţa medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate”, spun reprezentanții CAS.

Niciun comentariu: