luni, 10 august 2015

Cardul de sănătate folosit în străinătate

Tot mai multe persoane se adresează în această perioadă Casei de Asigurări de Sănătate (CAS)  deoarece vor să intre în posesia cardului care le permite asiguraţilor să beneficieze de servicii medicale gratuite, în cazul unor urgenţe medicale.
 Cardul este valabil doar în ţările Uniunii Europene şi în primele şase luni din acest an peste două sute de persoane au intrat în posesia documentului.
 Aceste documente au fost distribuite în mod gratuit.
 Persoanele care doresc să intre în posesia acestui document, ce le permite să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă peste hotare, trebuie să prezinte mai multe documente.
 Documentele necesare asiguratului în vederea obţinerii cardul european de sănătate sunt:
 - copie a buletinului/cărţii de identitate;
 - dovada calităţii de asigurat (de ex: adeverinţă de salariat, adeverinţă de elev etc.);
 - adeverinţă de venit pe ultimii 5 ani eliberată de către DGFP;
 - cerere de eliberare a cardului european de sănătate.
 „Cardul european se eliberează numai în situaţia deplasării asiguratului pentru şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, perioada de valabilitate fiind stabilită astfel încât să acopere perioada de timp necesară şederii temporare, dar nu mai mult de 6 luni de la data emiterii.
 Cardul european poate fi utilizat de către asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.
 Acesta conferă dreptul pentru asigurat de a beneficia de asistenţa medicală necesară în cursul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.
 Cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală vor fi rambursate de casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
Acestea nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare”, spun oficialii de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate .
 Cardul se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare şi este livrat la domiciliul asiguratului sau la adresa de corespondenţă indicată de acesta în formularul-tip.
 Nu puţine au fost situaţiile în care milencenii plecaţi peste hotare au beneficiat de servicii medicale de urgenţă în baza acestui document.
 În ultimii ani, CAS a fost informată că s-au oferit servicii medicale gratuite în ţări precum Grecia, Suedia, Belgia, Germania, Cehia, Portugalia, Spania, Italia, Ungaria, Franţa, Austria etc..

Niciun comentariu: