luni, 31 august 2015

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice

Inspectoratul Şcolar Judeţean  organizează, în perioada 1 – 9 septembrie, concurs pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat.
 Concursul constă într-o probă practică/orală sau inspecţie specială la clasă şi o probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice în vigoare aprobat prin ordin al ministerului Educaţiei.
 La acest concurs pot participa candidaţi care au obţinut cel puţin nota 5 la inspecţia specială la clasă sau la probele practice de profil în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din sesiunea 2015 sau cel puţin media 8 la inspecţiile la clasă în profilul postului în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ din acest an.
 Candidaţii care nu au susţinut probe practice/orale în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2015, pot susţine aceste probe în cadrul acestui concurs. Depunerea şi validarea fişelor de înscriere sunt programate în perioada 1 – 2 septembrie, la Şcoala Gimnazială nr. 10 din Botoșani.
 Probele practice/orale în profilul postului se vor desfăşura pe 3 septembrie, iar proba scrisă pe 4 septembrie.
 Rezultatele vor fi afişate pe 7 septembrie, iar depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora vor avea loc în perioada 7 – 8 septembrie.
 Rezultatele finale vor fi afişate pe 9 septembrie.

Niciun comentariu: