miercuri, 21 octombrie 2015

Elevii de gimnaziu se vor întrece la “Tetratlonul şcolar pe echipe”

Federaţia Română de Atletism (FRA) a propus Comitetului Olimpic şi Sportiv din România să schimbe modul de derulare a Olimpiadei Gimnaziilor.
 Astfel, FRA a propus ca pentru ediţia 2015-2016, la atletism, să se organizeze “Tetratlonul şcolar pe echipe”.
 Echipele şcolare vor fi mixte, formate din 4 băieţi, patru fete şi un porofesor.
 Competiţia se organizează, în format mixt, pe o singură categorie de vârstă, respectiv elevi şi eleve de clasele 5-8.
 Probele de concurs vor fi alergare de viteză, 60 metri plat, săritura în lungime cu elan, aruncarea mingii de oină, alergare de rezistenţă, 800 metri plat.
 La fiecare probă, echipa primeşte puncte pentru cele opt performanţe obţinute de cei patru băieţi şi cele patru fete.
 Punctajul obţinut de fiecare echipă se calculează prin însumarea totalului punctelor obţinute la cele patru probe.
 Transformarea performanţelor în puncte se face conform tabelelor de punctaj, pentru fiecare probă. La faza pe judeţ se califică echipele ocupante a primelor trei locuri la faza pe localitate.
 La faza pe regiune se califică echipa ocupantă a primului loc la faza de judeţ, iar la faza naţională câştigătoarele zonelor.

Niciun comentariu: