luni, 19 octombrie 2015

Fără număr limită de pacienți

Potrivit noului proiect al pachetului de servicii medicale şi Contractului-cadru pentru anii 2016-2017, medicii de familie nu mai au număr limită de pacienţi atunci când vor să îşi deschidă un cabinet. Specialiştii din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au elaborat un nou proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017.
 Faţă de anul 2015, sunt propuse modificări prin care se urmăreşte stimularea concurenţei şi dezvoltarea unui mediu concurenţial, care să încurajeze performanţa, precum şi asigurarea cadrului legal pentru medici – tineri absolvenţi de a desfăşura activitate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
 Astfel, o modificare principală vizează medicii de familie, care pot încheia contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, indiferent de numărul persoanelor asigurate înscrise pe listele proprii, şi nu mai este prevăzută stabilirea unui număr necesar de medici de familie care să intre în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
 În prezent, limita minimă este de 800 persoane asigurate înscrise în mediul urban, iar în mediul rural se stabileşte pe unităţi administrativ-teritoriale/zone urbane de către o comisie formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate şi ai direcţiilor de sănătate publică, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatului judeţean al medicilor de familie şi ai asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie.
 Comisia stabilea şi numărul necesar de medici de familie ce puteau intra în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Niciun comentariu: