marți, 10 noiembrie 2015

Precizări ISU

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă au făcut precizări în privinţa autorizării unităţilor de învăţământ.
 Potrivit legii privind apărarea împotriva incendiilor, „începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora se fac numai după obţinerea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz".
 Altfel spus, doar unităţile de învăţământ care fac schimbări în structura imobilului trebuie să solicite astfel de autorizaţii.
 În judeţul Botoşani există 533 de unităţi de învăţământ. "Pentru 20 dintre acestea au fost emise autorizaţii de securitate la incendiu, iar 14 avize de securitate la incendiu, în cazul acestora lucrările de investiţii fiind în curs de derulare, urmând ca după finalizarea investiţiilor să solicite autorizaţii de securitate la incendiu.
 La un număr de 499 de unităţi de învăţământ care funcţionează pe teritoriul judeţului Botoşani nu este necesară emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu întrucât nu se încadrează în prevederile articolului 30 din Legea 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, deoarece sunt construcţii existente şi nu sunt afectate de lucrări de modificare sau schimbare a destinaţiei", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU.
 În toate unităţile de învăţământ trebuie să fie respectate prevederile Normelor generale de protecţie împotriva incendiilor, precum şi normele şi normativele tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice, sanitare, termice, de ventilaţie.
 "ISU Botoşani desfăşoară permanent controale în unităţile de învăţământ, urmărind respectarea normelor generale de protecţie împotriva incendiilor, precum şi normele şi normativele tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor utilitare", a precizat ISU.
 Reprezentantul ISU a adăugat că şcolile care nu intră sub incidenţa legii privindd autorizarea trebuie să îndeplinească anumite criterii de performanţă privind siguranţa la incendiu.

Niciun comentariu: