miercuri, 11 noiembrie 2015

Proiectul planului de școlarizare

Directorii unităţilor de învăţământ din judeţ trebuie să întocmească, până pe 11 decembrie, proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016 – 2017, în vederea fundamentării cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat.
 În cadrul criteriului economic se va analiza atât situaţia claselor paralele care, la sfârşitul anului şcolar 2014 – 2015, au efective sub limita minimă admisă şi a căror comasare se impune, cât şi situaţia claselor din învăţământul urban.
 În cadrul criteriului demografic se va ţine seama de analiza evoluţiei demografice a populaţiei de vârstă şcolară de până la 17 ani, a densităţii acesteia, a componenţei etnice, analiza fenomenului de migrare internă şi externă a elevilor, asigurarea cuprinderii populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară într-o formă organizată de învăţământ.
 În cadrul criteriului geografic se va urmări accesul la educaţie în mod echitabil al copiilor din mediul urban şi rural şi dezvoltarea calificărilor profesionale care valorifică mai bine tradiţia locală.
 În vederea elaborării planului de şcolarizare, se va urmări reducerea, în mediul rural, a numărului de clase cu predare simultană şi a numărului de clase sub limita minimă prevăzută de lege, organizarea programului “A doua şansă” în vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi asigurarea cuprinderii întregii generaţii a copiilor în vârstă de şase ani în clasa pregătitoare.
În cadrul învăţământului profesional se va ţine cont de investigarea nevoilor de calificări ale agenţilor economici şi se vor analiza solicitările exprimate de aceştia.
 Proiectul planului de şcolarizare va fi transmis de Inspectoratul Şcolar Judeţean la Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, până la data de 22 ianuarie 2016.

Niciun comentariu: