miercuri, 20 ianuarie 2016

De la 90 de zile la 60 de zile!

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va modifica legislaţia privind condiţiile de acordare a concediilor şi indemnizaţiilor de sănătate.
 Argumentele sunt susţinute şi de necesitatea diminuării numărului de concedii solicitate de beneficiarii care se asigură facultativ doar atunci când intervin anumite afecţiuni care determină o incapacitate temporară de muncă.
 Prin propunerea de modificare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, publicată la finalul săptămânii trecute, se doreşte eficientizarea activităţii de acordare şi verificare a certificatelor de concediu medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi responsabilizarea atât a medicilor prescriptori, cât şi a asiguraţilor beneficiari de certificate de concediu medical, în conformitate şi cu legislaţia similară a altor state membre ale Uniunii Europene.
 A fost redus intervalul, de la 90 de zile la 60 de zile, de concediu medical, pe care medicul specialist îl poate acorda fără acordul medicului de expertiză şi a fost crescută de la 5 zile la 7 zile perioada iniţială pentru care plata incapacităţii temporare de muncă este făcută de angajator.
 O altă modificare se referă la contribuţia plătită la sănătate, în condiţiile în care venitul realizat este mai mare decât cel estimat.
Suma realizată în plus se va redistribui, proporţional pe cele 12 luni, iar contribuţia astfel recalculată va fi cea luată în considerare.

Niciun comentariu: