marți, 19 ianuarie 2016

Pro limba latină!

De aproape o lună de zile, profesori şi universitari din toată ţara freamătă din pricina unei decizii luate de Ministerul Educaţiei, aceea de a elimina limba latină de la clasa a VIII-a.
 Mai exact, ministerul de resort a pus în dezbatere un nou plan-cadru al programei școlare pentru gimnaziu, în trei variante, din care ora de latină de la clasa a VIII-a este eliminată.
 Pe site-ul petitiionline.ro a apărut un memoriu – depus și la minister – în care este argumentată necesitatea de a păstra în programa școlară studierea limbii latine.
 Aproape 100 de botoșăneni (cei mai mulţi, după Bucureşti şi Iaşi), majoritatea cadre didactice şi studenţi, au semnat petiţia prin care se solicită menţinerea disciplinei limba latină.
În prezent, în ciclul gimnazial, limba latină se studiază o singură oră pe săptămână, în clasa a VIII-a. Iniţiatorii petiţiei, universitarii din cadrul Departamentului de Filologie Clasică şi Neogreacă al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Universitatea din Bucureşti, semnalează că elevii vor absolvi clasa a VIII-a fără să urmeze nici o oră de limba latină, iar majoritatea dintre aceştia nu se va întâlni cu această disciplină nici la liceu, căci clasele de Filologie unde se mai studiază latină (o oră/ săptămână) reprezintă sub 10 % din totalul claselor de liceu din România.
 Astfel, rezultă că mai mult de 90% dintre elevii români nu vor studia niciodată disciplina limba latină.
 Aceştia mai subliniază că gramatica riguroasă a limbii latine organizează mintea elevilor, dezvoltă logica, lămurește și adesea tratează în exclusivitate aspecte de limbă nestudiate la nici o altă disciplină (etimologia, istoria și circulaţia cuvintelor, schimbarea fonetică, morfologică și semantică, evoluţia limbii române).
 Totodată, latina îi ajută pe elevi în mod special să înţeleagă orice limbă ca pe un organism viu, aflat mereu în transformare şi de asemenea, limba latină îi învaţă pe elevi să folosească dicţionarul – obicei uitat de elevii români.
 Profesorii de latină mai semnalează că prin eliminarea acestei discipline din gimnaziu se creează, pe de o parte, o discriminare a elevilor care vor să o studieze, iar pe de altă parte, sunt dezavantajate clasele de filologie de la liceu, căci cei care nu fac latină în clasa a VIII-a nu vor avea nici un motiv să aleagă un profil de filologie în clasa a IX-a în dorinţa de a face limba latină, pentru simplu motiv că nu vor ști ce este limba latină.
 De menţionat că Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică trei propuneri de plan cadru pentru învăţământul gimnazial.
Pe lângă schimbările care vizează limba latină, limba şi literatura română pierde o oră la clasa a V-a, în toate cele trei variante de plan.
Noile planuri prevăd 4 ore/săptămână pentru toate clasele de gimnaziu.
Totodată, apar discipline noi, precum Educaţie pentru drepturile copilului (clasa a V-a), Educaţie interculturală (clasa a VI-a), Educaţie pentru cetăţenie democratică (clasa a VII-a) şi Educaţie economică (clasa a VIII-a). TIC (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor) devine obligatorie, iar procedura ce vizează ora de religie rămâne neschimbată.

Niciun comentariu: