luni, 29 februarie 2016

Noi servicii medicale gratuite

Nemțenii ar putea beneficia de noi servicii medicale gratuite în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, precum și de simplificarea unor proceduri prin care n-ar mai fi „plimbați“ atât de mult ca acum de la un medic șa altul.
 Proiectul legislativ care conține noile reglementări a fost emis de Ministerul Sănătății și se află în dezbatere publică de două zile.
 Potrivit normativului care va fi promulgat sub formă de ordin de ministru, la nivelul asistenței medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitățile clinice a fost introdusă electromiograma de evaluare cantitativă a răspunsului galvanic al pielii, iar în cadrul procedurilor terapeutice a fost inclus tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale.
 * Copiii vor avea asigurate două consultații stomatologice gratuite pe an
La nivelul asistenței medicale de medicină dentară, în locul consultației anuale pentru copii cu vârsta de până la 18 ani se va acorda o consultație la fiecare 6 luni.
 De asemenea, s-a introdus serviciul „obturația dintelui după tratamentul afecțiunilor pulpare sau al gangrenei“.
La nivelul asistenței medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitățile paraclinice s-a introdus RMN sâni nativ și RMN sâni nativ și cu substanță de contrast.
 Nu o dată au fost suspiciuni privind efectuarea analizelor „pe bune“ pentru asigurați în unele laboratoare, fiind suspiciuni atât privind înregistrarea fictivă a unui consum de reactivi, pentru a se încasa bani de la CAS.
 Legiuitorul ne transmite că au fost revizuite reglementările referitoare la situațiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanțe între investigațiile medicale efectuate și cantitatea de reactivi achiziționați conform facturilor și utilizați în efectuarea investigațiilor.
 În aceste situații, casa de asigurări de sănătate sesizează mai departe instituțiile abilitate de lege să efectueze controlul unității respective. În situația în care, urmare a controlului desfășurat de către instituțiile abilitate, se stabilește vinovăția furnizorului, potrivit legii, contractul în derulare se reziliază de plin drept de la data luării la cunoștință a notificării privind rezilierea contractului, emisă în baza deciziei executorii dispusă în cauza respectivă, cu recuperarea contravalorii tuturor serviciilor medicale paraclinice efectuate de furnizor în perioada verificată de instituțiile abilitate și decontată de către de casa de asigurări de sănătate.
* Scrisoarea medicală poate ține loc de bilet pentru internare
La nivelul asistenței medicale spitalicești, atât pentru internare continuă cât și pentru spitalizarea de zi s-a prevăzut că nu este necesară prezentarea biletului de internare în cazul pacienților care au scrisoare medicală la externare cu indicație de revenire pentru internare, precum și pentru pacienții cu hemofilie aflați în programul național de hemofilie.
 O altă prevedere este aceea că furnizorii autorizați de Ministerul Sănătății să acorde servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi (care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitalicești în spitalizare continuă), inclusiv centrele de sănătate multifuncționale cu personalitate juridică, nu pot intra în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, dacă nu au cel puțin un medic pentru un program de activitate de minim 7 ore/zi în specialități medicale și/sau de minim 7 ore /zi în specialități chirurgicale, după caz.
 În ceea ce privește dispozitivele medicale, pentru proteza de gambă s-a introdus tipul de proteză modulară cu manșon din silicon, iar la proteza parțială de mână a fost introdusă proteza de deget funcțională simplă acordată copiilor cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani cu malformații congenitale.

Niciun comentariu: