vineri, 25 martie 2016

Mai multe ajutoare financiare!

Anul 2016 a inceput in fortã in ceea ce priveste numãrul ajutoarelor de deces acordate de Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Botoșani.
 În primele douã luni ale acestui an, au fost plãtite 732 de ajutoare financiare, in sumã totalã de 2.118.113 lei.
 În cursul anului trecut, CJP  a achitat 3.641 ajutoare de deces, in valoare totalã de 10.100.383 lei. Fatã de anul 2014, se inregistreazã o crestere cu 4,6% a numãrului ajutoarelor de deces.
 În anul 2016, cuantumul ajutorului de deces in cazul decesului asiguratului sau pensionarului este de 2.681 lei.
 Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 340/2015, cuantumul ajutorului in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului este in valoare de 1.134 lei.
 Ajutorul de deces se acordã, dupã caz, pe baza urmãtoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces (original si copie), act de identitate al solicitantului (original si copie), acte de stare civilã ale solicitantului, din care sã rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original si copie), dovada cã solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie), act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurãrilor sociale, prin care se atestã boala care l-a fãcut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varstã de peste 18 ani (original), adeverintã care sã certifice cã, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsã intre 18 si 26 de ani urma o formã de invãtãmant organizatã potrivit legii (original).
 Dovada cã au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu inscrisuri doveditoare in acest sens, inclusiv cu declaratie pe propria rãspundere a solicitantului ajutorului de deces.
 În primele trei luni ale anului 2016 au primit ajutoare financiare în cazul deceselor un număr de 23 de milenceni.

Niciun comentariu: