joi, 17 martie 2016

Subvenții pentru fermierii din sectorul lapte

Guvernul a adoptat miercuri o Hotărâre care stabilește că ajutorul financiar pentru sectorul laptelui și produselor lactate este echivalentul în lei al sumei de 8.773.154 euro, iar pentru sectorul de creștere a porcinelor echivalentul în lei al sumei de 2.372.804 euro.
 De asemenea, actul normativ include criteriile și condițiile utilizate pentru acordarea ajutorului financiar, cuantumul ajutorului financiar pe fiecare categorie de beneficiari din sectorul laptelui și produselor lactate, documentele specifice care însoțesc cererea.
 Cererile pentru acordarea acestui sprijin se vor depune până la data de 8 aprilie 2016, urmând ca plățile să se efectueze până la 30 iunie 2016.
 Criteriile și condițiile de alocare a sumelor pentru sectorul lapte și produse lactate sunt:
 Producătorii de lapte să fie înscrişi în sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A., prin Compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producători cu cote de livrări pentru anul de cotă 2014-2015, respectiv dețin cotă de livrări la data de 31 martie 2015;
 Producătorii de lapte sunt în activitate, respectiv au încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un prim – cumpărător, şi dețin cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului;
 Producţia de lapte livrată pe beneficiar este de minimum 5 tone lapte în anul de cotă 2014-2015. Suma cuvenită fiecărui producător se calculează de către A.P.I.A. conform cantității de lapte livrată în anul de cotă 2014-2015, astfel:
 240 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 5 tone inclusiv şi 20 tone inclusiv;
12 euro/tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 tone şi până la 200 tone inclusiv;
 2900 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 tone. Criteriile și condițiile de alocare a sumelor pentru sectoarele lapte și produse lactate și carne de porc au fost stabilite în baza unor consultări prealabile cu reprezentanții asociațiilor de producători din cele două sectoare.
 Crescătorii de animale, în special crescătorii de vaci de lapte şi crescătorii de porci, înregistrează pierderi de venit din cauza contextului global nefavorabil, în ceea ce priveşte dezechilibrarea raportului dintre cerere şi ofertă, în sensul ofertei excedentare,

Niciun comentariu: