marți, 12 aprilie 2016

Efecte vizibile!

  Trei săptămâni au trecut de la intrarea în vigoare a noii "legi anti-fumat", iar efectele sunt vizibile, mai ales la nivelul localurilor din comună.
 Vremea caldă i-a ajutat pe administratorii cafenelelor şi barurilor să nu-şi piardă chiar toţi clienţii fumători, deoarece s-au amenajat terasele, acolo unde fumatul este permis.
 În schimb, când vremea este rece sau ploioasă, puţini clienţi îndrăznesc să meargă la cafenea şi pentru satisfacerea viciului să iasă din local.
 Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun prevede că fumatul este interzis în toate spaţiile publice închise (inclusiv baruri, discoteci şi restaurante), precum şi în spaţiile închise de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii (chiar şi cele în aer liber).
 Prin spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.
 Spaţiul închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.
 De asemenea, fumatul este interzis complet în unităţile de învăţământ, în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului precum şi în unităţile sanitare şi în mijloacele de transport în comun.

Niciun comentariu: