marți, 21 iunie 2016

Comunicat prefectural

”Conform legislaţiei în vigoare, în vederea constituirii consiliului local, prefectul, prin ordin, convoacă consilierii declaraţi aleşi în şedinţa de constituire, în termen de 20 de zile de la data alegerilor, după îndeplinirea prevederilor din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată. În conformitate cu art. 47 alin. (5) din legea menționată, candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele, dacă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare competitor electoral nu a fost depus în condiţiile legii.
 În acest sens, prefectul judeţului, domnul Dan Nechifor a transmis către toate unităţile administrativ teritoriale din judeţ materialele în vederea desfăşurării în bune condiţii a şedinţei de constituire a consiliului local. Materialele transmise constituie instrumente utile în activitatea de pregătire a şedinţei de constituire a consiliului local, urmând ca pe baza acestora secretarul uat-ului să procedeze la întocmirea documentelor proprii.
 Ordinele Prefectului judeţului  privind convocarea consilierilor declaraţi aleşi la data de 5 iunie 2016, în şedinţa de constituire a consiliilor locale din unităţile administrativ teritoriale din judeţ, precum şi în şedinţa de constituire a Consiliul Judeţean, vor fi comunicate în timp util, funcţie de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I și pe site-ul www.roaep.ro a listei partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016”.

Niciun comentariu: