luni, 6 iunie 2016

Noul primar și programul său de guvernare locală
# Realizarea unei aducţiuni de apă şi canalizare în comuna Mileanca;
 # Modernizarea drumurilor săteşti şi comunale din comună;
 # Construcţia unui cămin cultural în localitatea Mileanca;
 # Modernizarea reţelei şcolare şi construirea unui local nou destinat preşcolarilor din localitatea Mileanca; -
 # Preluarea Şcolii Gimnaziale nr. 2 Codreni de către UAT Mileanca şi finalizarea lucrărilor;
 # Extinclerea şi modernizarea cimitirelor din comună;
 # Renovarea Căminului cultural clin localitatea Codreni;
 # Repartizarea unor sume de la bugetul local pentru a ajuta la finalizarea Iucrărilor construcţiei bisericii din localitatea Seliştea;
 # Construirea unei clădiri care va avea destinaţia de cămin cultural în localitatea Scutari.
 # Construirea unui teren de joacă şi minifotbal in localitatea Scutari.
# Promovarea şi susţinerea tinerelor talente din comunitate: fanfara de copii a comunei, promovarea echipei de fotbal.
 # Organizarea unei zile a comunei.

Niciun comentariu: