miercuri, 27 iulie 2016

Reducerea veniturilor impozabile

Fermierii milenceni ale căror culturi agricole şi efective de animale au fost afectate de grindină, secetă sau inundaţii, au dreptul să solicite reducerea veniturilor impozabile.
 Un ordin al preşedintelui ANAF, publicat la sfârşitul lunii iunie, precizează paşii pe care trebuie să-i urmeze fermierii aflaţi în aceste situaţii, astfel încât să beneficieze de reducerea normei de venit. Trebuie ştiut că plata reducerea impozitului se face proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile, asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia abundentă, seceta şi inundaţiile, precum şi a epizootiilor.
Totodată trebuie ca pierderea să afecteze peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute.
Paşii prevăd că persoanele fizice sau asocierile trebuie să depună la primărie:
 “Cererea pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia.
 În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar.
 Sunt necesare completarea şi înregistrarea, la organul fiscal, a formularului 221 – “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit.
 Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se fac de către o comisie numită prin ordin al prefectului.
 La nivelul judeţului Botoşani ordinul a fost emis pe 5 iulie, iar din comisie fac parte reprezentanţi ai primăriei, APIA, ANM, ISU şi ANAF.
Un exemplar al procesului verbal întocmit de această comisie va ajunge la persoana afectată, aceasta urmând să-l depună la organul fiscal, odată cu “Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”.
 „Procedura a fost publicată, ordinul prefectului a fost emis, ca atare botoşănenii afectaţi de grindină, sau inundaţii pot solicita acordarea acestui drept. Trebuie, însă, să respecte paşii şi termenele, astfel încât să li se poată aproba cererile.”, este recomandarea prefectului Dan Nechifor.

Niciun comentariu: