luni, 29 august 2016

De vizat carnetele de rentier!

Rentierii agricoli din judeţ care vor dori să intre în posesia banilor vor trebui să-şi vizeze carnetele, iar pentru acest lucru mai au doar câteva zile la dispoziţie.
 Aceştia pot merge la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) până miercuri inclusiv, vizele fiind o condiţie esenţială pentru obţinerea rentelor.
 Rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/ tutore, în baza unei procuri autentice sau hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
 De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte mai multe documente, printre care carnetul de rentier agricol, contractul de arendare, actul de identitate în original, document coordonate bancare sau documente privind gradele de invaliditate I şi II, acolo unde este cazul.
 Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În acest caz, renta datorată în anul 2015 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până miercuri, moştenitorii vor depune la APIA carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces, actul de succesiune, actul de identitate al moştenitorului precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.
 Programul de rentă viageră agricolă a fost iniţiat în 2007, fiind o formă de încurajare a arendării şi vânzării terenurilor agricole deţinute de persoanele în vârstă de peste 62 de ani.
 Programul a durat până în 2010, iar prin acesta vârstnicii care s-au înscris beneficiază şi în prezent de o sumă echivalentă a 100 de euro anual la hectar, pe toată perioada vieţii, pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat, respectiv de 50 de euro anual pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan arendat.
 La nivelul judeţului sunt aproximativ 3.000 de rentieri, iar la nivelul comunei Mileanca, 20 de rentieri agricoli.

Niciun comentariu: