joi, 15 septembrie 2016

Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoșani anunţă că din 15 septembrie se pot depune cereri în cadrul programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, aferent anului şcolar 2016-2017.
Ministerul Educaţiei desfășoară de peste 12 ani Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, prin care acordă un sprijin financiar pentru elevii din licee şi şcoli de artă şi meserii.
Pentru elevii care doresc să obţină acest sprijin financiar a fost lansat portalul Bani de liceu, care, împreună cu forumul de discuţii dedicat acestui program naţional reprezintă un mijloc de informare eficient.
Beneficiari ai Programului național de protecție socială „Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit.
Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu” se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii în producție.
Cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei și poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației
 Cererile pot fi depuse din 15 septembrie.
Cum pot obține elevii 180 de lei pe lună coridor scoala liceu avizierInspectoratul Şcolar Judeţean  Beneficiari ai Programului național de protecție socială „Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit.
 Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu” se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii în producție.
Cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei și poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației.
 La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii și burselor sociale, precum și a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.
 Pentru obţinerea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, beneficiarii întocmesc o cerere pe care o depun la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.
 Cererea va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal și va fi însoţită de următoarele documente:
 a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului;
b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
c) acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei;
 d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
e) adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”.

Niciun comentariu: