vineri, 3 februarie 2017

Ajutor minimis pentru tomate

 Cultivatorii de legume din Mileanca pot beneficia de ajutoare financiare consistente, dacă se profilează pe cultivarea tomatelor.
 Aceasta, pentru că Guvernul a aprobat de curând o hotărâre (H.G. nr. 39/2017) privind schema “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate in spaţii protejate”. Valoarea sprijinului financiar este de 13.481,4 lei/beneficiar/an, reprezentând contravaloarea în lei a 3000 euro/beneficiar/an.
 Beneficiarii schemei sunt producătorii agricoli
 - persoane fizice care deţin atestat de producător,
 - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare
 - şi persoane juridice.
 Criteriile de eligibilitate pentru solicitarea si acordarea ajutorului de minimis – susţinerea produsului tomate in spatii protejate sunt: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia "Program susţinere tomate, 2017, beneficiar numărul . . . . . . . . . ., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Botoşani";
 să obţină o producţie de minimum 2 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2.000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafaţa prevăzută mai sus, să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul 2017 Se va ţine cont şi de faptul că producţia trebuie valorificată în perioadele ianuarie – mai inclusiv şi noiembrie – 20 decembrie. Fermierii botoşăneni pot afla detalii privind documentele necesare accesării schemei, precum şi toate informaţiile referitoare la procedura de derulare a acesteia de la Direcţia pentru Agricultura Judeţeana Botoşani - tel. 0231/514262, biroul 11- Responsabil Program Tomate.
 Beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pot depune cererile şi documentele justificative pentru acordarea acestui sprijin financiar la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Botoşani. Comunicat de presă Cancelaria Prefectului.

Niciun comentariu: