miercuri, 29 martie 2017

Ghiduri pentru finanțare

Zilele trecute, au fost publicate Ghidurile pentru finantarea proiectelor de infrastructurã de bazã si de acces agricol si silvic,
 AFIR anuntã, pe site-ul institutiei, deschiderea unei noi sesiuni de proiecte de accesare de foduri europene în acest sens. În cadrul acestei sesiuni se vor putea depune solicitãri de finantare a proiectelor de investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice (submãsura 4.3), pentru crearea si modernizarea infrastructurii de bazã la scarã micã (submãsura 7.2) si pentru protejarea patrimoniului cultural (submãsura 7.6).
 Printre beneficiarii eligibili în cadrul acestor submãsuri sunt comunele si asociatiile acestora, de aceea deschiderea acestei noi sesiuni de depuneri de proiecte era astaptatã cu mult interes de multe UAT-uri. Fondurile totale disponibile solicitantilor de finantare pentru aceste tipuri de investitii sunt de peste 647 milioane de euro, din care 68,7 milioane de euro sunt rezervate pentru finantarea investitiilor realizate în teritoriul ITI Delta Dunãrii.
Alocarea bugetarã stabilitã pentru sesiunea 2017 aferentã submãsurii 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice este de 121.484.224 euro, împãrtitã astfel: pentru componenta de infrastructura agricolã disponibilul alocat este 32.784.224 euro si pentru componenta de infrastructura silvicã alocarea este de 88.700.000 euro.
Pragul minim de depunere este de 20 de puncte pentru componenta de drumuri agricole si de 25 puncte pentru componenta de drumuri de acces silvic.
Pentru proiectele de investitii în infrastructura agricolã, sprijinul public nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depãsi 1.000.000 euro/proiect. Prin schema de Ajutor de Stat pentru infrastructurã silvicã aferentã sM 4.3, beneficiarii eligibili pot fi persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pãdure si/sau asociatiile acestora, unitãti administrativ-teritoriale si/sau asociatii ale acestora, proprietari de pãdure sau administratorul fondului forestier proprietate publicã a statului conform legislatiei în vigoare. Sprijinul public nerambursabil este de 100% din costurile eligibile, iar valoarea maximã a ajutorului de stat în cadrul schemei 4.3 nu poate depãsi 1.500.000 euro/proiect.
 Pentru sM 7.2 – Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de bazã la scarã micã alocarea financiarã aferentã sesiunii 2017 este de 356.139.770 euro.
Din aceastã sumã, 142.455.908 euro, din care 42.736.772 euro pentru zona montanã, sunt destinati pentru infrastructura de apã/apã uzatã. Pentru infrastructura rutierã de interes local, alocarea bugetarã este de 178.069.885, din care 53.420.966 euro pentru zona montanã.
 Alti 35.613.977 euro, din care 10.684.193 euro pentru zona montanã, sunt destinati creãrii si modernizãrii infrastructurii educationale si sociale. Pragul minim de depunere este de 20 de puncte pentru infrastructura rutierã si pentru cea educationalã si socialã, iar pentru infrastructura de apã/apã uzatã este de 25 de puncte.

Niciun comentariu: