vineri, 19 mai 2017

Gradațiile de merit


Aproape 400 de angajaţi din învăţământul botoșănean, profesori şi personal didactic auxiliar, şi-au depus dosare la Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ), sperând să prindă un loc pe lista celor care vor primi gradaţie de merit în următorii cinci ani.
Sporul este de 25% din salariul de bază şi va fi obţinut doar de angajaţii merituoşi, începând cu data de 1 septembrie 2017.
 Criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar s-au modificat destul de mult în ultimul an.
 Potrivit metodologiei, cadrele didactice care au performanţe notabile în activităţi de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii au şanse ridicate în a obţine gradaţia de merit.
 De asemenea, sunt bine cotate activităţile de integrare a copiilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă şi activităţile ce vizează progresul şcolar al elevilor cu risc de abandon şcolar.
 Şanse mari la gradaţie vor avea şi cadrele cu rezultate în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare incluzive.
 Potrivit calendarului, analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina va avea loc până la data de 26 mai, iar pe 22 şi 23 iunie se va aproba lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al IŞJ.
 Pe 27 iunie se va afişa listacuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul instituţiei, iar pe 29 şi 30 iunie se pot depune contestaţii.
Pe 7 iulie are loc validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Niciun comentariu: