vineri, 5 mai 2017

Lacune și inadvertențe!

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a transmis parlamentarilor o serie de amendamente privind Legea salarizării unitare, liderii federaţiei menţionând că în situaţia în care problemele semnalate nu se vor remedia, se vor declanşa acţiuni de protest.
Analizând proiectul legii, precum şi anexa referitoare la domeniul ”Învăţământ”, sindicaliştii spun că au constatat o serie de neajunsuri, lacune şi inadvertenţe.
Prima dintre ele face referire la o problemă semnalată şi de Alianţa Sindicatelor din Învăţământ , respectiv încălcarea Programului de guvernare aprobat de Parlamentul României.
 Potrivit acestuia, Programul prevede o creştere a salariilor cu 20%, începând cu data de 1 iulie 2017, şi cu 30%, de la data de 1 ianuarie 2018, iar în proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se propune ca prima tranşă de majorare, în proporţie de 50%, să se acorde de la data de 1 ianuarie 2018.
 Aceştia cer aplicarea primei tranşe de majorare de la data de 1 iulie 2017 şi a celei de-a doua, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în conformitate cu prevederile Programului de guvernare aprobat de Parlamentul României.
O altă problemă semnalată de sindicalişti este poziţionarea în grila de salarizare a funcţiilor didactice, care este nemulţumitoare.
Aceştia vor revizuirea coeficienţilor de ierarhizare pentru funcţia didactică de predare, astfel încât salariul de bază maxim în învăţământul preuniversitar, corespunzător gradaţiei 0, să reprezinte aproximativ 0,28 din indemnizaţia preşedintelui României.
 A treia problemă semnalată este referitoare la propunerea anormală ca un număr apreciabil de indemnizaţii de conducere să fie inferioare salariilor de bază pentru funcţiile didactice de predare. Totodată, sindicaliştii au mai sesizat anomalii în ceea ce priveşte salariile propuse pentru personalul didactic auxiliar şi pentru personalul nedidactic.
 Propunerea lor vizează remedierea prevederilor din proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în ceea ce priveşte grilele propuse pentru funcţiile de conducere, precum şi pentru anumite funcţii didactice auxiliare şi nedidactice.

Niciun comentariu: